Komplexní diagnostika a nechirurgická léčba pacientů s onemocněním vnitřních orgánů - v lůžkové části i odborných ambulancích.

Kontakt / umístění

Budova G. 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Interní oddělení zajišťuje péči o interní pacienty v lůžkové části a v odborných ambulancích. Oddělení disponuje základním vybavením pro akutní péči o interní pacienty. Komplexní diagnostiku a léčbu oddělení zajišťuje za pomoci sofistikovaného přístrojového vybavení, mezi které patří EKG přístroje, defibrilátory, odsávačky, infúzní pumpy, dávkovače, zařízení pro oxygenoterapii, antidekubitární podložky a polohovací pomůcky. Na oddělení jsou jedno, dvou, tří a pětilůžkové standardní pokoje.

Oddělení disponuje 79 lůžky na standardních stanicích, z toho na oddělení K je 32 lůžek, na oddělení L je 35 lůžek a na jednotce intenzivní péče je 12 monitorovaných lůžek, které jsou rovněž vybaveny infúzní technikou. Součástí JIP je sál se skiaskopií pro kanylaci žil, dočasnou stimulaci a pravostrannou srdeční katetrizaci.

Oddělení poskytuje specializovanou péči pacientům s chronickými ránami a kožními defekty. V léčebném postupu jsou použity nejnovější poznatky ohledně hojení ran s využitím moderních léčebných materiálů.