Komplexní diagnostika a nechirurgická léčba pacientů s onemocněním vnitřních orgánů - v lůžkové části i odborných ambulancích.

Kontakt / umístění

Budova D (nový pavilon interny - CO2) 

 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

I. interní oddělení zajišťuje péči o interní pacienty v lůžkové části a v odborných ambulancích. Oddělení disponuje základním vybavením pro akutní péči o interní pacienty. Komplexní diagnostiku a léčbu oddělení zajišťuje za pomoci sofistikovaného přístrojového vybavení, mezi které patří EKG přístroje, defibrilátory, odsávačky, infúzní pumpy, dávkovače, zařízení pro oxygenoterapii, antidekubitární podložky a polohovací pomůcky. Na oddělení jsou jedno, dvou a tří standardní pokoje.

Oddělení disponuje 81 lůžky na dvou standardních stanicích a na jednotce intezivní péče. Lůžka jednotky intenzivní péče jsou monitorovaná a vybavená infúzní technikou. Součástí JIP je sál se skiaskopií pro kanylaci žil, dočasnou stimulaci a pravostrannou srdeční katetrizaci.

Oddělení se kromě všeobecné péče o pacienty s vnitřním onemocněním zaměřuje na kardiovaskulární problematiku. Rovněž poskytuje specializovanou péči pacientům s chronickými ránami a kožními defekty. V léčebném postupu jsou použity nejnovější poznatky ohledně hojení ran s využitím moderních léčebných materiálů.