Komplexní diagnostika a nechirurgická léčba pacientů s onemocněním vnitřních orgánů - v lůžkové části i odborných ambulancích.

Kontakt / umístění

Budova D (nový pavilon interny - CO2) 

 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Oddělení poskytuje péči (diagnostiku, nechirurgickou léčbu) o pacienty s vnitřními (interními) onemocněními na lůžkových odděleních i cestou odborných ambulancí. Vzhledem ke struktuře ambulancí (diagnostická ambulance – echo vč. jícnové echokardiografie, tlakový/ekg holter, ergometrie, sonografie cév, sonografie břicha, kardiologická ambulance) a oddělení (JIP, monitorovaná lůžka standardního odd. K) se pak více zaměřuje na kardiovaskulární problematiku. V této problematice spolupracuje zejména s kardiovaskulárním centrem KNTB Zlín a dále komplexními vyšším centry kardiovaskulární péče (zejména CKTCH Brno). Součástí oddělení je dále odborná interní a revmatologická ambulance, přičemž revmatologie nově získala akreditaci I.st., jako jediná nemocnice ve Zlínském kraji.

Rovněž poskytuje specializovanou péči pacientům s chronickými ránami a kožními defekty. V léčebném postupu jsou použity nejnovější poznatky ohledně hojení ran s využitím moderních léčebných materiálů.

V lůžkové péči disponuje 10ti lůžkovou JIP mj. s možností invazivní monitorace tlaku krve, neinvazivní plicní ventilace (NIVP) ev. ve spolupráci s ARO možnost invazivní UPV a kontinuální hemodialýzy. Z výkonu pak zajišťuje mj. zavádění centrálních žilních vstupů vč. hemodializačních kanyl a v urgentních případech i zajištění dočasné kardiostimulace. Disponuje bedside uz diagnostikou. Součástí jsou i 2 standardní oddělení – oddělení K s 15 lůžky vč. 1 nadstand. pokoje a 6 lůžek s možností využití monitorace – a oddělení L se 37 lůžky (celkem tedy 52 lůžek standardní a 10 lůžek intenzivné péče).

Péče poskytována v moderním, komfortně vybaveném prostředí Centrálního objektu II (zlepšením dostupnosti paraklinických vyšetření, kdy pacienti přejdou či jsou převezeni na lůžku v rámci jedné budovy).