Komplexní diagnostika a nechirurgická léčba pacientů s onemocněním vnitřních orgánů - v lůžkové části i odborných ambulancích.

Kontakt / umístění

Budova D (Centrální objekt II)

 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Oddělení se nachází v Centrálním objektu II. Poskytuje péči, diagnostiku a nechirurgickou léčbu pacientům s vnitřními onemocněními na lůžkových odděleních i cestou odborných ambulancí - kardiologická, sonografie břicha, cév, ergometrie, tlakový/ekg holter, echo vč. jícnové echokardiografie, interní a revmatologická. Nadále pokračovala spolupráce s kardiovaskulárním centrem KNTB Zlín a dalšími komplexními vyššími centry kardiovaskulární péče (CKTCH Brno). V roce 2022 začalo oddělení nově provádět implantace tunelizovaných hemodialyzačních katetrů pro pacienty zařazené do dialyzačního programu. Rovněž poskytuje specializovanou péči pacientům s chronickými ránami a kožními defekty. V léčebném postupu jsou použity nejnovější poznatky ohledně hojení ran s využitím moderních léčebných materiálů.

V lůžkové péči disponuje 10ti lůžkovou JIP mj. s možností invazivní monitorace tlaku krve, neinvazivní plicní ventilace (NIVP) ev. ve spolupráci s ARO možnost invazivní UPV a kontinuální hemodialýzy. Z výkonu pak zajišťuje mj. zavádění centrálních žilních vstupů vč. hemodializačních kanyl a v urgentních případech i zajištění dočasné kardiostimulace. Disponuje bedside UZ diagnostikou. Součástí jsou i 2 standardní oddělení – oddělení K s 15 lůžky vč. 1 nadstand. pokoje a 6 lůžek s možností využití monitorace – a oddělení L se 37 lůžky (celkem tedy 52 lůžek standardní a 10 lůžek intenzivné péče).

Péče poskytována v moderním, komfortně vybaveném prostředí Centrálního objektu II (zlepšením dostupnosti paraklinických vyšetření, kdy pacienti přejdou či jsou převezeni na lůžku v rámci jedné budovy).