Na JIP interního oddělení je poskytována péče pacientům s akutními stavy interního typu - s rizikem selhání či již rozvinutým selháním orgánových funkcí. Oddělení je vybaveno komplexní monitorovací jednotkou (včetně možnosti telemonitoringu), vysokoprůtokovou nasální oxygenoterapií (HFN0), ventilátory k poskytování invazivní i neinvazivní plicní ventilace a také dialyzační jednotkou k provádění kontinuální dialýzy. Skiaskopický sál na CO I. je využíván k zavedení dočasné kardiostimulace.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 458

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C).

mapa...
Mapka nemocnice