Zdravý člověk
má mnoho přání,
nemocný jen jedno...

Pomáháme vám jej splnit.

Logo akreditace SAK

nepřehlédněte

Potřebujete poradit nebo získat nové informace ohledně péče o svého blízkého v domácím prostředí? Přijďte 8. října nebo 12. listopadu do zasedací místnosti CO I. a dozvíte se vše potřebné.

Hematologicko transfuzní oddělení vyhlašuje poprázdninový termín zápisu do Českého národního registru dárců kostní dřeně. Zájemci mohou přijít bez objednání v úterý, 24. září 2019, od 8 do 13 hodin.

Uherskohradišťská nemocnice pořádá 19. odbornou konferenci na téma "Současná chirurgie", která se bude konat ve středu 25.9.2019 od 15.30 do 20.00 h.v kině Hvězda.

kariéra a odborná praxe

ostatní profese

Klinický farmaceut

nelékařští zdravotničtí pracovníci

Všeobecná sestra - centrální operační sály

nelékařští zdravotničtí pracovníci

Vedoucí Zdravotně sociálního střediska

nelékařští zdravotničtí pracovníci

Sanitář/ka

aktuálně

17. 9. 2019tisková zpráva

Čtyři stovky zájemců navštívily prostory porodnice

Čtyři stovky návštěvníků si v sobotu přišly prohlédnout porodnici Uherskohradišťské nemocnice v rámci Dne otevřených dveří. Oproti loňskému prvnímu ročníku akce, který byl rovněž úspěšný, se tak účast ještě zdvojnásobila. Příchozí si mohli prohlédnout ambulance, lůžkové stanice i porodní pokoje, letos se navíc mohli seznámit i se zázemím Novorozeneckého oddělení. více...

3. 9. 2019tisková zpráva

Cykloden přilákal více než stovku účastníků

Sto dvacet cyklistů se v neděli zapojilo do akce, jejíž první ročník připravila právě na konec prázdnin Uherskohradišťská nemocnice. Šlo o cykloden s dárci krve a jejich příznivci, kterému organizátoři z Hematologicko transfuzního oddělení dali spíše symbolicky název Jedu na krev. více...

28. 8. 2019tisková zpráva

Zdravotníci trénovali likvidaci plamenů hasicím přístrojem

Naštěstí pouze na zkoušku bojovali na začátku tohoto týdne zdravotníci v areálu Uherskohradišťské nemocnice s ohněm. Rozdíl mezi hašením pomocí práškového a sněhového hasicího přístroje si při praktickém nácviku vyzkoušeli v rámci školení preventivních požárních hlídek. více...

25.9.2019 15:30 - 20:00 akce

XIX. Odborná konference Uherskohradišťské nemocnice a.s.

3.10.2019 7:00 - 17:00 akce

Den s chemickým peelingem

8.10.2019 15:30 - 12.11.2019 15:30 akce

SEMINÁŘ "Péče o nemocného v domácím prostředí"

videa

Den otevřených dveří na PGO

Návštěva Porodnicko gynekologického oddělení, 14.9.2019

Jedu na krev

Cykloden s dárci krve a jejich příznivci, 1.9.2019

Skalpel, prosím

Příměstský tábor "Skalpel, prosím" a jeho pilní účastníci u nás v nemocnici.