MUDr. Peter Galvánek

Pracovat v České republice bylo „in“ říká lékař a od poloviny listopadu minulého roku také nový primář chirurgického oddělení MUDr. Peter Galvánek. Studium medicíny absolvoval na rodném Slovensku, ihned poté se vydal pracovat za nedaleké hranice. Vedení oddělení převzal od MUDr. Michala Ference, na chirurgii se ke své radosti nadále setkává se svým mentorem a emeritním primářem MUDr. Petrem Kavalcem.

Jaké byly Vaše začátky v Uherskohradišťské nemocnici?

Letos to bude 17 let, kdy jsem absolvoval na dnešní dobu poměrně krátký a stručný pohovor s tehdejším a donedávna aktivním primářem MUDr. Petrem Kavalcem, kterému bych chtěl tímto za všechno moc poděkovat. Byl jsem čerstvým absolventem Lékařské fakulty v Bratislavě a v té době bylo "in" pracovat v ČR, tak jsem to také zkusil. Před nástupem do Uherskohradišťské nemocnice jsem byl krátce zaměstnaný ve Vrchlabské nemocnici, z rodinných důvodů jsem se chtěl přesunout blíž k domovu a tím jsem započal moji další životní etapu v malebném Uherském Hradišti. 

Vzpomenete si na svou první operaci a můžete se s námi podělit i o zákrok, na který jste ve své kariéře obzvlášť hrdý?

Na svůj první výkon nemám zvlášť „intenzivní“ vzpomínky. Jednalo se o vytahování kovového materiálu po zlomeninách.

Hrdý jsem na všechny operace, při kterých pacientům pomůžeme a zvrátíme život ohrožující stav v jejich prospěch. A také na všechny výkony, u kterých se nám podaří odstranit zhoubný nádor a vrátíme tak pacienta do běžného života a i za 5 či 10 let jej vidíme ve stejné kondici. To je pak příjemná satisfakce. 

Nové technologie ovlivňují a mění každodenní život nás všech, jak konkrétně zasáhly do chirurgie a s jakými nejnovějšími operačními metodami se mohou pacienti v Uherskohradišťské nemocnici setkat? 

Stejně jako v běžném životě přináší nové technologie změny a další výzvy i pro náš obor. Zavedení samotné a dnes již zcela běžné laparoskopie bylo pro chirurgii obrovskou změnou a nadále se vyvíjí jak z pohledu přístrojového vybavení (nové 3D, 4K kamery), tak z hlediska naší „výzbroje“. V kýlní chirurgii využíváme nejmodernější samofixační síťky a síťky potažené biofilmem, které jsou pro lidský organismus bez vedlejších účinků. Máme k dispozici nové typy tzv. „chytrých“ staplerů (mašinky na spojování a řezání v oblasti trávicí trubice), které poznají tloušťku tkání a vědí, kde ji nejlépe přerušit. Stejně tak v elektrochirurgii, která řeší problematiku přerušování tkání, disponujeme nejnovějšími nástroji, jež bezpečně zastaví krvácení a jsou šetrné k okolním tkáním. 

U operací střev volíme přístroje a nástroje, které operaci urychlují a pacienta méně traumatizují. V operativě rakoviny prsu využíváme v podstatě nejmodernější operační postup, jenž není standardem na všech pracovištích, a to s použitím radionavigace u mízních uzlin včetně označení nádoru k dosažení co nejlepšího operačního výsledku. Za vysokou úroveň léčby patří poděkování celému „mamo“ týmu pod vedením MUDr. Kavalcové a všem kolegům z radiologicko mamárního pracoviště, odd. nukleární medicíny, onkologie a patologie. 

U operačního řešení křečových žil zase využíváme k označení jednotlivých žil ultrazvuk, který dokáže jednotlivé problematické žíly ošetřit. Samozřejmostí je i možnost léčby laserem. Při traumatologických výkonech zase používáme nejnovější typy osteosyntéz (dlahy, hřeby).

Máte ve svém portfoliu výkony, na které se specializujete či byste v budoucnu chtěl?

Na našem pracovišti je nutné, aby všichni atestovaní lékaři zvládali veškerou akutní operativu, tudíž musíme být trénování v kompletním spektru všeobecné chirurgie. Kromě dohledu nad Centrem pro řešení kýly se aktuálně připravuji na atestaci z onkochirurgie (diagnostika a léčba zhoubných nádorových onemocnění). Tomuto oboru bych se chtěl v budoucnu věnovat a předávat zkušenosti svým mladším kolegům. Rovněž se zajímám o proktologickou problematiku (onemocnění konečníku). 

Stíháte při vysokém pracovním nasazení také relaxovat?

Snažím se relaxovat aktivně, kdekoli a kdykoli je to možné, i když to tak nevypadá, což možná potvrdí někteří kolegové. Z těch klasických sportovně-relaxačních aktivit: v létě kolo, v zimě lyže. Čím jsem starší, tím jsem opatrnější. Vzhledem k vytíženosti, službám (manželka je lékařka a slouží také) a 3 dětem se držíme hesla "carpe diem". Nezbytnou součástí je i pracovně-sociální relaxace, která je důležitá k utužení kolektivu a neformálnímu dialogu 😊.