Ve spolupráci s lékaři jednotlivých oborů, RTO Holešov a KOC KNTB Zlín zajišťuje onkologické oddělení komplexní léčbu solidních nádorů.

Kontakt / umístění

Budova B, 1. NP

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Oddělení ve spolupráci s ordináři jednotlivých oborů a RTO Holešov zajišťujeme komplexní léčbu solidních nádorů. Spolupráce je týmová v rámci indikačních komisí. Hematologické malignity odesíláme k léčbě do IHOK FN Brno Bohunice. 

Oddělení se skládá z ambulance, chemoterapeutického stacionáře a čekárny.