Ve spolupráci s lékaři jednotlivých oborů, RTO Holešov a KOC KNTB Zlín zajišťuje onkologické oddělení komplexní léčbu solidních nádorů.

Kontakt / umístění

Budova B, 1. NP

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Oddělení zajišťuje léčebně preventivní péči v oboru klinické onkologie. Zabývá se léčbou, prevencí a diagnostikou zhoubných solidních nádorů, především karcinomu prsu a kolorectalního karcinomu, plicních, urologických karcinomů. Ve spolupráci s RTO Holešov a KOC Zlín zajišťuje komplexní léčbu nádorů v daných lokalitách včetně biologické léčby.