Oddělení bylo založeno v roce 1955 jako radioterapeutické lůžkové oddělení pod vedením primáře MUDr. Šandy. V roce 1974 se stala jeho primářkou MUDr. D. Hamadová, která vedla onkologickou poradnu. Významnou osobností tohoto oddělení byl MUDr. Vl. Polášek. Oddělení věnovalo velkou péči včasnému vyhledávání nádorů a trvale se zaměřovalo na jejich vhodné a včasné léčení. V roce 1987 byla zrušena lůžková část a zůstala pouze ambulance. Hematologické malignity odesílá k léčbě do IHOK fakultní nemocnice v Brně. V současné době je primářem oddělení MUDr. Zdeněk Rezek.