Transfuzní stanice Uherskohradišťské nemocnice patří mezi okresními pracovišti k těm největším. Odběry dárců krve provádíme každý pracovní den (7:00 - 10:30), stejně tak přístrojové odběry plazmy (7:00 - 12:00), odběry krevních destiček nepravidelně, dle aktuálních potřeb. Provoz je umístěn v budově „H“ (přízemní objekt přímo u velkého parkoviště před nemocnicí).

darujte krev

aktuální stav zásob
přebytek
0+
0-
A+
A-
B+
B-
AB+
AB-

* Rezervační systém -  slouží k rezervaci termínů odběrů krve i plazmy

Adresa: darcovstvi.nemuh.cz

Přihlašovací údaje:
* číslo dárce (je uvedeno v dárcovské průkazce pod čarovým kódem. Nuly na začátku čísla nemusíte uvádět.)
* číslo za lomítkem RČ

Kalendář pro odběry krve je otevřen vždy na 8 týdnů dopředu, pro odběry plazmy na 6 měsíců dopředu.

Novodárci (tj. ti, kteří u nás dosud nejsou zaevidování a neznají tedy své dárcovské číslo) - objednávejte se, prosím, na telefonu 572 529 809. Děkujeme za pochopení!

 

* Frekvence odběrů, intervaly mezi odběry

Krev - ročně jsou doporučeny nejvýše 4 odběry plné krve u mužů a 3 odběry plné krve u žen, a to v rozestupu alespoň 3 měsíců. Výjimečně (jednorázově) lze interval mezi odběry plné krve zkrátit na 8 týdnů.

Plazma - minimální interval mezi dvěma odběry plazmy je 14 dnů. Dárcovský odběr plazmy může proběhnout nejdříve za 28 dní po odběru krve, dárcovský odběr plné krve již za 48 hodin po odběru plazmy.

 

* Omezení dárcovství spojená s cestováním

V rámci EU - darování bez omezení. Mimo EU - darování je možné měsíc po návratu. Tropické oblasti (s výskytem malárie) - půl roku po návratu.

 

* Informace k hrazení cestovních nákladů

Cestovné proplatí dárcům pokladna Uherskohradišťské nemocnice (budova C), nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odběr proběhl!

 

* Kontakt: 572 529 809, kamrla@nemuh.cz

 

* Poslechněte si podcast Uherskohradišťské nemocnice na téma darování krve a plazmy. Host primář HTO MUDr. René Kamrla ZDE klikněte.