Aktuální informace k dárcovství

SARS-CoV-2

* Očkování není podmínkou dárcovství krve, darovat mohou i neočkovaní (za dodržení všech běžných podmínek).

* Pokud se u dárce v následných dnech po odběru objeví infekce SARS-CoV-2, je potřeba neprodleně informovat transfuzní oddělení.

* Po prodělané infekci SARS-CoV-2  je možno darovat krev (plazmu) nejdříve 14 dní po skončení izolace (28 dní v případě těžkého průběhu).

* Darování krve a plazmy po očkování proti Covid-19 (jakákoliv vakcína): Nejdříve týden po očkování

  • Vzhledem k dostupnosti jiných léčebných postupů již rekonvalescentní ("covidovou") plazmu neodebíráme.

 

Frekvence odběrů, intervaly mezi odběry

* Ročně jsou doporučeny nejvýše 4 odběry plné krve u mužů a 3 odběry plné krve u žen, a to v rozestupu alespoň 3 měsíců.

* Výjimečně (jednorázově) lze interval mezi odběry plné krve zkrátit na 8 týdnů.

* Minimální interval mezi dvěma odběry plazmy je 14 dnů. Dárcovský odběr plazmy může proběhnout nejdříve za 28 dní po odběru krve, dárcovský odběr plné krve již za 48 hodin po odběru plazmy.

 

Kontakt:    572 529 809         kamrla@nemuh.cz