Vzhledem k velmi vysoké spotřebě přivítáme především všechny dárce RhD negativní ("mínusky"). Děkujeme !


POZOR, dochází ke změně rezervačního systému pro dárcovské odběry krve i plazmy!

Nová platforma slouží SOUČASNĚ k rezervaci termínů odběrů KRVE i PLAZMY!!

Adresa: darcovstvi.nemuh.cz

Přihlašovací údaje:
* číslo dárce ((Je uvedeno v dárcovské průkazce pod čarovým kódem. Nuly na začátku čísla nemusíte uvádět.)
* číslo za lomítkem RČ

Kalendář pro odběry krve je otevřen vždy na 8 týdnů dopředu.

Kalendář pro odběry plazmy bude otevřen vždy na 6 měsíců dopředu, avšak termíny odběrů plazmy do 28.2.2023 si rezervujte dosavadním způsobem (darci.nemuh.cz). Teprve termíny po 1.1.2023 se objeví v novém kalendáři.  

Novodárci (tj. ti, kteří u nás dosud nejsou zaevidování a neznají tedy své dárcovské číslo) - objednávejte se, prosím, na telefonu 572 529 809.

Děkujeme za pochopení!


 

Cestování

V rámci EU - darování bez omezení. Mimo EU - darování je možné měsíc po návratu. Tropické oblasti (s výskytem malárie) - půl roku po návratu.

SARS-CoV-2

* Očkování není podmínkou dárcovství krve, darovat mohou i neočkovaní (za dodržení všech běžných podmínek).

* Pokud se u dárce v následných dnech po odběru objeví infekce SARS-CoV-2, je potřeba neprodleně informovat transfuzní oddělení.

* Po prodělané infekci SARS-CoV-2  je možno darovat krev (plazmu) nejdříve 14 dní po skončení izolace (28 dní v případě těžkého průběhu).

* Darování krve a plazmy po očkování proti covid-19 (jakákoliv vakcína): Nejdříve týden po očkování

  • Vzhledem k dostupnosti jiných léčebných postupů již rekonvalescentní ("covidovou") plazmu neodebíráme.

Frekvence odběrů, intervaly mezi odběry

* Ročně jsou doporučeny nejvýše 4 odběry plné krve u mužů a 3 odběry plné krve u žen, a to v rozestupu alespoň 3 měsíců.

* Výjimečně (jednorázově) lze interval mezi odběry plné krve zkrátit na 8 týdnů.

* Minimální interval mezi dvěma odběry plazmy je 14 dnů. Dárcovský odběr plazmy může proběhnout nejdříve za 28 dní po odběru krve, dárcovský odběr plné krve již za 48 hodin po odběru plazmy.

 

Kontakt:    572 529 809         kamrla@nemuh.cz