Kontakt / umístění

Příjem materiálu:
tel.: tel.: 572 529 829

Výdej materiálu:
tel.: tel.: 572 529 885

Denní místnost:
tel.: tel.: 572 529 887

Setovna 1:
tel.: tel.: 572 529 409

Setovna 2:
tel.: tel.: 572 529 828

Umývárna:
tel.: tel.: 572 529 431

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 4. podlaží). 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Centrální sterilizace zajišťuje předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků a plní nezastupitelnou úlohu v bariérovém režimu ošetřovatelské péče klinických pracovišť jako nejúčinnější složky prevence nemocničních nákaz.