Komplexní diagnostika a nechirurgická léčba pacientů s onemocněním vnitřních orgánů - v lůžkové části i odborných ambulancích.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 557

Budova D (nový pavilon interny - CO2)

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

II. interní oddělení zajišťuje péči o interní pacienty v lůžkové části a v odborných ambulancích. Oddělení disponuje základním vybavením pro akutní péči o interní pacienty. Komplexní diagnostiku a léčbu oddělení zajišťuje za pomoci sofistikovaného přístrojového vybavení, mezi které patří EKG přístroje, defibrilátory, odsávačky, infúzní pumpy, dávkovače, zařízení pro oxygenoterapii, antidekubitární podložky a polohovací pomůcky. Na oddělení jsou jedno, dvou a tří standardní pokoje. Oddělení disponuje 63 lůžky na standardních stanicích.

Oddělení se specializuje na onemocnění zažívacího traktu, zajišťuje též péči o pacienta s běžným spektrem interních chorob. Nepečuje pouze o nemocné pacienty, ale poskytuje také screeningová kolonoskopická vyšetření v rámci depistáže kolorektálního karcinomu.