Interní příjmová ambulance slouží zejména pro účely lůžkové části oddělení. Provádí základní diagnostiku všech interních pacientů a ve spolupráci s ostatními ambulancemi nemocnice rozhoduje o přijetí pacienta k hospitalizaci v našem, eventuálně ve vyšším zařízení. Lékaři interní příjmové ambulance rovněž provádějí konziliární službu pro ostatní oddělení nemocnice a mají erudici k provádění sonografického vyšetření břicha a cévního systému.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 472

Budova D (nový pavilon interny - CO2)

mapa...
Mapka nemocnice

Pracovní doba

Nepřetržitý provoz. 

Příjem pacientů

Pacienti nejsou k vyšetření objednáváni, o pořadí vyšetření rozhoduje lékař na základě závažnosti zdravotního stavu pacientů. Pacienti s akutními potížemi jsou vyšetřeni bez nutnosti doporučení od praktického lékaře.

Přinést s sebou

Doporučení odesílajícího lékaře, průkaz zdravotní pojišťovny.