Ambulance klinické psychologie zajišťuje ambulantní a konziliární péči v oblasti duševního zdraví, která je zaměřena na diagnostiku a terapii duševních poruch a poruch chování, včetně poruch psychosomatický a stavů somatopsychických. Nedílnou součástí činnosti ambulance klinické psychologie je depistáž a dispenzarizace pacientů s duševními poruchami a krizová a intervenční péče u somaticky nemocných pacientů. Konziliární péče je zaměřena na všechny věkové skupiny, ambulantní primárně na dospělou část populace. Součástí nabídky služeb je ambulance vývojové diagnostiky, která poskytuje péči rizikovým novorozencům a ambulance kognitivní rehabilitace zajišťující rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí u hospitalizovaných pacientů.

Kontakt / umístění

Mgr. Marta Beníčková
tel.: 572 529 852

Mgr. Ondřej Vávra
tel.: 572 529 854

Více informací na:

Budova G, 3. NP

mapa...
Mapka nemocnice

Pracovní doba

Po, St, Pá: 7.00-15.30 hod. - ambulance (Mgr. Vávra)

Po, Út, St: 7.00-15.30 hod. - ambulance (Mgr. Beníčková)

Út, Čt: konzilia na odděleních (Mgr. Vávra)

 

Ambulance vývojové diagnostiky

Ambulance vývojové diagnostiky se zaměřuje na diagnostiku a podpůrnou psychologickou péči u dětí od narození (1 měsíce) do věku 3 let, včetně podpory a edukace rodičů. Ambulance úzce spolupracuje s neonatologickou ambulancí, dětskou neurologickou ambulancí a dalšími odbornými ambulancemi podílejícími se na péči o rizikové novorozence v rámci Uherskohradišťské nemocnice a.s.

Péči v této ambulanci zajišťuje Mgr. Marta Beníčková, provoz je vždy v pondělí dle objednávek.

 

Ambulance kognitivní rehabilitace

Ambulance kognitivní rehabilitace zajišťuje rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí (paměti, pozornosti) u pacientů hospitalizovaných v Uherskohradišťské nemocnici a.s. Péče je určena pacientům hospitalizovaným na neurologickém oddělení a oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny.