Oddělení klinické psychologie zajišťuje ambulantní a konziliární péči v oblasti duševního zdraví, která je zaměřena na diagnostiku a terapii duševních poruch a poruch chování, včetně poruch psychosomatický a stavů somatopsychických. Nedílnou součástí činnosti je depistáž a dispenzarizace pacientů s duševními poruchami a krizová a intervenční péče u somaticky nemocných pacientů. Součástí oddělení je specializovaná ambulance vývojové diagnostiky, která poskytuje péči rizikovým novorozencům a pracoviště kognitivní rehabilitace zajišťující rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí u hospitalizovaných pacientů.

Kontakt / umístění


Mgr. Marta Beníčková
tel.: 572 529 852

Mgr. Ondřej Vávra
tel.: 572 529 854

Mgr. Bc. Eva Petrová
tel.: 572 529 954

Více informací na:

Budova F, přízemí, vlevo.

mapa...
Mapka nemocnice

Pracovní doba

Po, Út, St - ambulance (Mgr. Beníčková)
Po, Út, St - ambulance (Mgr. Vávra)
Čt, Pá - ambulance (Mgr. Bc. Petrová)
Po, Út, St - konzilia na odděleních (Mgr. Bc. Petrová)
Čt, Pá - konzilia na odděleních (Mgr. Vávra)

Podrobná charakteristika

Oddělení je akreditovaným pracovištěm pro poskytování specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie a rovněž poskytuje odborné praxe a stáže studentům studijního oboru psychologie, frekventantům kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví i psychologům ve zdravotnictví v předatestační přípravě.

 

Vývojová diagnostika

Ambulance vývojové diagnostiky zajišťuje diagnostickou a podpůrnou klinicko-psychologickou péči u dětí od 1 měsíce do 3 let věku a jejich rodičů.

V rámci ambulance spolupracujeme s neonatologickou ambulancí, dětskou neurologickou ambulancí a dalšími odbornými ambulancemi v rámci naší nemocnice.

Na ambulanci působí klinický psycholog Mgr. Marta Beníčková.

Provoz ambulance je dle objednávek.

 

Kognitivní rehabilitace

Pracoviště kognitivní rehabilitace zajišťuje rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí u pacientů hospitalizovaných na jednotlivých odděleních naší nemocnice.

Na pracovišti působí pracovník kognitivní rehabilitace Mgr. Jana Pinkavová.


Ceník

Komplexní vyšetření psychologem
5000 Kč