Ambulance klinické psychologie zajišťuje ambulantní a konziliární péči v oblasti duševního zdraví, která je zaměřena na diagnostiku a terapii duševních poruch a poruch chování, včetně poruch psychosomatický a stavů somatopsychických. Nedílnou součástí činnosti ambulance klinické psychologie je depistáž a dispenzarizace pacientů s duševními poruchami a krizová a intervenční péče u somaticky nemocných pacientů. Konziliární péče je zaměřena na všechny věkové skupiny, ambulantní prioritně na dospělou část populace. Ambulance je akreditovaným pracovištěm pro poskytování specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie.

Kontakt / umístění

Budova G, 3. NP

mapa...
Mapka nemocnice

Pracovní doba

Pondělí až pátek 7:00 - 15:30 hodin 

Ambulantní provoz je určen primárně pro dospělou populaci.

Více informací na: www.psychologuh.cz

 

Od října 2020 je v provozu Ambulance vývojové diagnostiky (určená pro děti od 1 měsíce do 3 let) ve spolupráci s Neonatologickou ambulancí Uherskohradišťské nemocnice.