Zdravotnická oddělení

Seznam nezdravotnických oddělení naleznete zde >

klinický psycholog: Mgr. Marta Beníčková

Psychologické ambulance naleznete naproti Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny (budova „L2“)

Jsme výborně a moderně vybavené pracoviště, které poskytuje kvalitní resuscitační, akutní, intenzivní a anesteziologickou péči dle dostupných poznatků a standardů. V současnosti ARO UHN, a.s. tvoří tyto jednotky: resuscitační oddělení (RES), následná intenzivní péče (NIP), jednotka intenzivní péče chirurgických oborů (JIPCHO), anesteziologický úsek a ambulantní část, pod kterou spadají anesteziologická ambulance, ambulance léčby chronické bolesti a nutriční ambulance.

primář: MUDr. Lubor Hruška

Budova C (centrální objekt chirurgických oborů).

 

staniční sestra: Mgr. Drahomíra Šmatelková

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 4. podlaží). 

Komplexní péče o pacienty od narození do 19 let - pediatrická, intenzivní, před- a pooperační, poúrazová a rehabilitační.

primářka: MUDr. Irena Baroňová

Dětské lůžkové oddělení bylo vyhrazeno pro dětské pacienty se suspektní nebo potvrzenou infekcí COVID 19. Ostatní dětské pacienty nepřijímá, péči zajišťují další nemocnice ve Zlínském kraji.
Odborné dětské ambulance mají pozastavenou činnost, plánované kontroly u pacientů byly zrušeny. Akutní stavy u dětí ošetří všeobecná dětská ambulance a dětská LSPP, která je nyní umístěna v přízemí CO I.
Provoz novorozeneckého oddělení není omezen, probíhá v budově porodnice a personálně je zcela oddělen.


Budova D (nový pavilon interny - CO2): ambulance a lůžkové oddělení;                      Budova A: novorozenecké oddělení a novorozenecká JIP

Péče o hematologické a hematoonkologické pacienty, zajištění zpracování krve a plazmy, diagnostická laboratorní vyšetření.

primářka: MUDr. Marta Černá

Budova H.

 

Chirurgické oddělení poskytuje nepřetržitou akutní a plánovanou specializovanou péči v oboru všeobecné chirurgie. Činnost oddělení je zaměřena především na chirurgii břišní, chirurgii kýl břišní stěny, onkochirurgii, chirurgii cévní, chirurgii prsní žlázy, chirurgii štítné žlázy, dětskou chirurgii, septickou chirurgii, traumatologii dutiny hrudní a břišní. Chirurgické oddělení preferuje miniinvazivní operační přístupy (laparoskopie, torakoskopie).

primář: MUDr. Petr Kavalec

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

 

Zajišťuje léčbu a izolaci infekčně nemocných pacientů všech věkových skupin kromě novorozenců.

primářka: MUDr. Lenka Turková

Budova E.

Informace o aktuální zubní pohotovosti, která se mění v závislosti na službách jednotlivých lékařů.

Informaci o tom, který lékař a ve kterém místě má pohotovost, získá pacient buď na telefonu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, nebo v nemocnici na tel.: 572 529 111.

 

vedoucí oddělení: Eva Hanáková

Informační centrum naleznete v Centrálním objektu I. (budova C).

Komplexní diagnostika a nechirurgická léčba pacientů s onemocněním vnitřních orgánů - v lůžkové části i odborných ambulancích.

primář: MUDr. Vladimír Okénka

Budova D (nový pavilon interny - CO2) 

Komplexní diagnostika a nechirurgická léčba pacientů s onemocněním vnitřních orgánů - v lůžkové části i odborných ambulancích.

primář: MUDr. Václav Stránský

Budova D (nový pavilon interny - CO2)

Klinická farmacie se zaměřuje na odhalování rizikové medikace hospitalizovaných pacientů a klade velký důraz na účelné a bezpečné podávání léků. Je relativně novým oborem, ale doplňuje kompaktní tým odborníků, kteří pečují o pacienta v Uherskohradišťské nemocnici.

klinický farmaceut: PharmDr. Iva Kučerová

Kancelář je umístěna v budově klinické mikrobiologie (budova N).

 

Poskytuje komplexní dermatovenerologickou péči dětem i dospělým v ambulancích a kožním stacionáři včetně estetických zákroků.

primářka: MUDr. Alena Štukavcová

Budova F, 3. patro.

Lékařská služba první pomoci (LSPP) slouží pro případy akutního zhoršení zdraví, které nesnese odkladu do doby ordinačních hodin praktických lékařů.

Pohotovost pro děti a dorost - budova D, 5. patro (nový objekt interny CO II.).

Pohotovost pro dospělé - budova D, přízemí (nový objekt interny CO II.).

Vstup přes hlavní vchod budovy C (centrální objekt chirurgických oborů CO I.).

Provádí vyšetření prsů na speciálním rtg přístroji - mamografu, je zapojeno do celostátního programu mamografického screeningu, který věnuje zvýšenou pozornost prevenci. Provádí také sono vyšetření prsů u žen, mužů a dětí.

primářka: MUDr. Libuše Nabitá

Budova B. 

Diagnostika a péče o pacienty s neurologickými onemocněními, jako jsou cévní mozkové příhody, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, epilepsie, vertebrogenní a diskogenní onemocnění a další.

primář: MUDr. Pavel Zicháček

Z technických důvodů se s účinností od 26.3.2020 do odvolání uzavírá NEUROLOGICKÁ AMBULANCE A NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ. V případě potřeby se prosím obracejte na Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně.
Děkujeme za pochopení.

Poskytuje odbornou specializovanou péči pro pacienty s onemocněním oka a jeho okolí. Provádí se zde kompletní operativa předního segmentu oka.

primářka: MUDr. Magdaléna Dospělová

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 1. podlaží - vpravo).

Laboratoř se širokým spektrem vyšetření v oblasti klinické biochemie a imunochemie. Analýza vzorků krve, moče a ostatních tělních tekutin.

primářka: Ing. Bronislava Rozhonová

Budova I (modrá budova vedle Centrálního objektu). V budově je umístěna i laboratoř sérologie a imunologie, která je součástí Oddělení klinické mikrobiologie (OKMI).

Laboratoř poskytuje lékařům nemocnice i mimo nemocnici široké spektrum vyšetření v oblasti bakteriologie, serologie, virologie, parazitologie a imunologie.

primářka: MVDr. Jana Repiščáková, MPH

Nová přístavba budovy biochemie, vstup od nukleární medicíny. Budova N.

Ve spolupráci s lékaři jednotlivých oborů, RTO Holešov a KOC Brno Bohunice zajišťuje onkologické oddělení komplexní léčbu solidních nádorů.

primář: MUDr. Zdeněk Rezek

S účinností od 23.3.2020 bude ONKOLOGICKÁ AMBULANCE provozována v prostoru interních ambulancí na Centrálním objektu II.

Poskytuje péči pacientům po proběhlém akutním onemocnění, při pokračování chronického onemocnění či v případě zhoršení psychických funkcí.

primářka: MUDr. Lenka Kroupová

Stanice Y a Z - budova G, 4. nadzemní podlaží  (naproti tzv. skleňáku).

Stanice X - budova G, 5. nadzemní podlaží.

Zabývá prevencí a léčbou nemocí ledvin a močových cest. Vyšetřování, léčbu a sledování pacientů zajišťuje v nefrologické ambulanci.

primář: MUDr. Lubomír Strnadel

Budova F, 2. patro. 

Provádí diagnostiku a léčbu pomocí otevřených radioaktivních zářičů současnými metodami nukleární medicíny, jejichž předností je neinvazivnost, malé vedlejší účinky a nízká radiační zátěž.

primář: MUDr. Vojtěch Grecman

Budova J. 

Poskytuje nutriční konzilia, edukace a nutriční intervence. Zabezpečuje a garantuje nutriční péči pro pacienty hospitalizované v Uherskohradišťské nemocnici.

vedoucí nutriční terapeutka: Jolana Vávrů

Budova stravovacího provozu (budova Y).

Nutriční poradna: Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 1. podlaží - vlevo). 

 

Zajišťuje doléčování již diagnostikovaných nemocných do takového stupně soběstačnosti, aby byli schopni návratu do domácího prostředí.

primářka: MUDr. Lenka Kroupová

Budova F

Je nedílnou součástí tzv. komplementu laboratoří a ostatních diagnostických oddělení nemocnice. Provádí morfologickou diagnostiku.

primář: MUDr. Antonín Večeřa

Budova K. 

Zabývá se léčbou poruch pohybového aparátu dospělých i dětí, rehabilituje funkční a strukturální poruchy páteře a centrálního nervového systému.

primářka: MUDr. Jolana Dostálková

Budova L a L2

Zabývá se kompletní léčebně preventivní péčí v oboru ortopedické chirurgie dětí a dospělých, rekonstrukční chirurgií pohybového ústrojí, chirurgií revmatismu a plastickou chirurgií.

primář: MUDr. Martin Skládal, Ph.D.

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

Poskytuje komplexní diagnostiku a léčebně preventivní a posudkovou péči v oblasti plicních chorob a problémů s nimi spojených.

primář: MUDr. Arnošt Sobol

S účinností od 23.3.2020 bude PLICNÍ AMBULANCE a SPIROMETRIE provozovány v prostoru interních ambulancí na Centrálním objektu II. Děkujeme za pochopení.

 

 

Poskytuje komplexní ambulantní péči v odborných ambulancích a komfortní léčbu za hospitalizace na moderně a pohodlně vybaveném lůžkovém oddělení.

primářka: MUDr. Soňa Pánková

Budova A.

V přízemí budovy se nachází ambulantní část, operační trakt a lůžkové oddělení G. V prvním patře budovy je umístěn porodní sál, sál pro císařské řezy, dále je zde umístěno oddělení šestinedělí a novorozenecké oddělení.

 

Poskytuje základní sociální poradenství pacientům a jejich rodinám při řešení nepříznivé sociální situace způsobené změnou zdravotního stavu.

vedoucí oddělení: Mgr. Tereza Mangl

Vedoucí zdravotně sociální pracovnice - Mgr. Tereza Mangl
tel.: 572 529 236, manglt@nemuh.cz

 

Budova Z (přízemí), vstup z levé strany budovy.

Provádí základní i speciální skiagrafická, skiaskopická, ultrasonografická a tomografická (konveční i CT) vyšetření skeletu i měkkých částí lidského těla včetně vyšetření pomocí magnetické rezonance.

primář: MUDr. Aleš Dujka

Nalezenete nás na budově B. Pracoviště magnetické rezonance - budova J. 

Oddělení má rovněž svá detašovaná pracoviště na interním a ortopedickém oddělení.

Zabezpečuje plnohodnotné ošetření a péči při poranění pohybového aparátu, ambulantní péči poskytuje ve dvou ambulancích, jedna z nich zabezpečuje ošetření v nepřetržitém provozu.

primář: MUDr. Pavel Kacr, MBA

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C).

Poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu pacientů s onemocněním močového ústrojí, mužských pohlavních orgánů a retroperitonea.

primář: MUDr. Marek Heča

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

Zabývá se léčením nemocí uší, nosu a krku. Léčí akutní úrazové stavy v této oblasti a obličeji i chronická onemocnění.

S účinností od 30.3.2020 až do odvolání je ORL ambulance provozována pouze ve dnech úterý a čtvrtek v čase od 7:00 do 15:00 hodin.

 

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 1. podlaží - vpravo). 

vedoucí lékařka ambulance: MUDr. Marie Slováčková

Budova F, přízemí, vpravo 

 

Zdravotně sociální středisko Uherskohradišťské nemocnice a.s. je bezbariérové zařízení, které zahájilo činnost 1. září 2007. Posláním střediska je umožnit seniorům prožít aktivní a důstojné stáří, podporovat jejich nezávislost a samostatnost, zajišťovat jejich potřeby v důstojném prostředí v bezpečí a ochraně založeném na rovných vztazích, kvalifikovaným a motivovaným personálem poskytovat kvalitní a individuální služby a aktivně se podílet při zprostředkování pobytové sociální služby odpovídající požadavku klienta.

vedoucí oddělení: Mgr. Bc. Alena Novotná

Budova O. 

Volejte v případě vážného akutního zhoršení zdravotního stavu a ohrožení života, popřípadě u rychlého prohlubování chorobných změn u chronicky nemocných.