Zdravotnická oddělení

Seznam nezdravotnických oddělení naleznete zde >

Jsme výborně a moderně vybavené pracoviště, které poskytuje kvalitní resuscitační, akutní, intenzivní a anesteziologickou péči dle dostupných poznatků a standardů. V současnosti ARO UHN, a.s. tvoří tyto jednotky: resuscitační oddělení (RES), následná intenzivní péče (NIP), jednotka intenzivní péče chirurgických oborů (JIPCHO), anesteziologický úsek a ambulantní část, pod kterou spadají anesteziologická ambulance, ambulance léčby chronické bolesti a nutriční ambulance.

primář: MUDr. Michal Houfek

Budova C (centrální objekt chirurgických oborů).

 

staniční sestra: Mgr. Drahomíra Šmatelková

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 4. podlaží). 

Komplexní péče o pacienty od narození do 18 let - pediatrická, intenzivní, před- a pooperační, poúrazová a rehabilitační.

primářka: MUDr. Irena Baroňová

Budova D (nový pavilon interny - CO2): ambulance a lůžkové oddělení;                     

Budova A: novorozenecké oddělení a novorozenecká JIP

Péče o hematologické a hematoonkologické pacienty, zajištění zpracování krve a plazmy, diagnostická laboratorní vyšetření.

primář: MUDr. René Kamrla

Proklik k dárcům krve a dárcům plazmy se nachází na konci stránky.

Umístění:

Budova H.

(Budova F - pouze pro dárce plazmy.)

Chirurgické oddělení poskytuje nepřetržitou akutní a plánovanou specializovanou péči v oboru všeobecné chirurgie. Činnost oddělení je zaměřena především na chirurgii břišní, chirurgii kýl břišní stěny, onkochirurgii, chirurgii cévní, chirurgii prsní žlázy, chirurgii štítné žlázy, dětskou chirurgii, septickou chirurgii, traumatologii dutiny hrudní a břišní. Chirurgické oddělení preferuje miniinvazivní operační přístupy (laparoskopie, torakoskopie).

primář: MUDr. Peter Galvánek

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

 

Informace o aktuální zubní pohotovosti, která se mění v závislosti na službách jednotlivých lékařů.

Informaci o tom, který lékař a ve kterém místě má pohotovost, získá pacient buď na telefonu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, nebo v nemocnici na tel.: 572 529 111.

 

Komplexní diagnostika a nechirurgická léčba pacientů s onemocněním vnitřních orgánů - v lůžkové části i odborných ambulancích.

primář: MUDr. Jiří Kašpar

Budova D (nový pavilon interny - CO2) 

 

Komplexní diagnostika a nechirurgická léčba pacientů s onemocněním vnitřních orgánů - v lůžkové části i odborných ambulancích.

primář: MUDr. Václav Stránský

Budova D (nový pavilon interny - CO2)

Klinická farmacie se zaměřuje na odhalování rizikové medikace hospitalizovaných pacientů a klade velký důraz na účelné a bezpečné podávání léků. Je relativně novým oborem, ale doplňuje kompaktní tým odborníků, kteří pečují o pacienta v Uherskohradišťské nemocnici.

klinický farmaceut: PharmDr. Iva Obadal Kučerová

Kancelář je umístěna v budově klinické mikrobiologie (budova N).

 

Ambulance klinické psychologie zajišťuje ambulantní a konziliární péči v oblasti duševního zdraví, která je zaměřena na diagnostiku a terapii duševních poruch a poruch chování, včetně poruch psychosomatický a stavů somatopsychických. Nedílnou součástí činnosti ambulance klinické psychologie je depistáž a dispenzarizace pacientů s duševními poruchami a krizová a intervenční péče u somaticky nemocných pacientů. Konziliární péče je zaměřena na všechny věkové skupiny, ambulantní primárně na dospělou část populace. Součástí nabídky služeb je ambulance vývojové diagnostiky, která poskytuje péči rizikovým novorozencům a ambulance kognitivní rehabilitace zajišťující rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí u hospitalizovaných pacientů.

klinický psycholog: Mgr. Marta Beníčková

Budova G, 3. NP

Poskytuje komplexní dermatovenerologickou péči dětem i dospělým v ambulancích a kožním stacionáři včetně estetických zákroků.

pověřena vedením oddělení: MUDr. Eva Valihrachová

Budova F, 3. patro.

Lékařská služba první pomoci (LSPP) slouží pro případy akutního zhoršení zdraví, které nesnese odkladu do doby ordinačních hodin praktických lékařů.

Pohotovost pro děti a dorost - budova D, 5. patro (nový objekt interny CO II.).

Pohotovost pro dospělé - budova D, přízemí (nový objekt interny CO II.).

Vstup přes hlavní vchod budovy C (centrální objekt chirurgických oborů CO I.).

Provádí vyšetření prsů na speciálním rtg přístroji - mamografu, je zapojeno do celostátního programu mamografického screeningu, který věnuje zvýšenou pozornost prevenci. Provádí také sono vyšetření prsů u žen, mužů a dětí.

primářka: MUDr. Libuše Nabitá

Od 21.11. je mamografie a sono prsů v provozu v budově B - plicní, 2. nadzemní podlaží.

Budova B, 2. NP.

Diagnostika a péče o pacienty s neurologickými onemocněními, jako jsou cévní mozkové příhody, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, epilepsie, vertebrogenní a diskogenní onemocnění a další.

primář: MUDr. Pavel Zicháček

Neurologické ambulance - budova B, 2. NP

Lůžková stanice - budova B, 3. NP.

Poskytuje odbornou specializovanou péči pro pacienty s onemocněním oka a jeho okolí. Provádí se zde kompletní operativa předního segmentu oka.

primářka: MUDr. Erika Dugová

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 1. podlaží - vpravo).

 

Laboratoř se širokým spektrem vyšetření v oblasti klinické biochemie a imunochemie. Analýza vzorků krve, moče a ostatních tělních tekutin.

primářka: Ing. Bronislava Rozhonová

NOVINKA: Nabídka vyšetřování preeklampsie u těhotných pacientek - více informací ZDE

 

  • Budova I (modrá budova vedle Centrálního objektu). V budově je umístěna i laboratoř sérologie a imunologie, která je součástí Oddělení klinické mikrobiologie (OKMI).

Laboratoř poskytuje lékařům nemocnice i mimo nemocnici široké spektrum vyšetření v oblasti bakteriologie, serologie, virologie, parazitologie a imunologie.

primářka: MVDr. Jana Repiščáková, MPH

Nová přístavba budovy biochemie, vstup od nukleární medicíny. Budova N.

Ve spolupráci s lékaři jednotlivých oborů, RTO Holešov a KOC KNTB Zlín zajišťuje onkologické oddělení komplexní léčbu solidních nádorů.

primář: MUDr. Zdeněk Rezek

Budova B, 1. NP

Poskytuje péči pacientům po proběhlém akutním onemocnění, při pokračování chronického onemocnění či v případě zhoršení psychických funkcí.

primářka: MUDr. Lenka Kroupová

Stanice Y a Z - budova G, 4. nadzemní podlaží  (naproti tzv. skleňáku).

Stanice X - budova G, 5. nadzemní podlaží.

Zabývá se prevencí a léčbou nemocí ledvin a močových cest. Vyšetřování, léčba a sledování pacientů je zajištěno v nefrologické ambulanci.

primář: MUDr. Lubomír Strnadel

Budova F, 2. patro. 

Provádí diagnostiku a léčbu pomocí otevřených radioaktivních zářičů současnými metodami nukleární medicíny, jejichž předností je neinvazivnost, malé vedlejší účinky a nízká radiační zátěž.

primářka: MUDr. Jana Trtková

Budova J. 

Poskytuje nutriční konzilia, edukace a nutriční intervence. Zabezpečuje a garantuje nutriční péči pro pacienty hospitalizované v Uherskohradišťské nemocnici.

vedoucí nutriční terapeutka: Jolana Vávrů

Budova D, v místě interních ambulancích, vyšetřovna č. 4

 

 

Zajišťuje doléčování již diagnostikovaných nemocných do takového stupně soběstačnosti, aby byli schopni návratu do domácího prostředí.

primářka: MUDr. Lenka Kroupová

Budova F, 4. patro.

Je nedílnou součástí tzv. komplementu laboratoří a ostatních diagnostických oddělení nemocnice. Provádí morfologickou diagnostiku.

primář: MUDr. Libor Kopáček

Budova K. 

Zabývá se léčbou poruch pohybového aparátu dospělých i dětí, rehabilituje funkční a strukturální poruchy páteře a centrálního nervového systému.

primářka: MUDr. Jolana Dostálková

Budova L1 a L2

Zabývá se kompletní léčebně preventivní péčí v oboru ortopedické chirurgie dětí a dospělých, rekonstrukční chirurgií pohybového ústrojí, chirurgií revmatismu a plastickou chirurgií.

primář: MUDr. Martin Skládal, Ph.D.

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

 

Poskytuje komplexní diagnostiku a léčebně preventivní a posudkovou péči v oblasti plicních chorob a problémů s nimi spojených. Oddělení se skládá z lůžkové stanice, čtyř ambulancí a bronchoskopického sálu.

primář: MUDr. Arnošt Sobol

Budova B.

Poskytuje komplexní ambulantní péči v odborných ambulancích a komfortní léčbu za hospitalizace na moderně a pohodlně vybaveném lůžkovém oddělení.

primářka: MUDr. Soňa Pánková, Ph.D.
  • Budova A.
  • V přízemí budovy se nachází ambulantní část, operační trakt a lůžkové oddělení G. V prvním patře budovy je umístěn porodní sál, sál pro císařské řezy, dále je zde umístěno oddělení šestinedělí a novorozenecké oddělení.
  • Uherskohradišťská nemocnice získala statut Perinatologického centra intermediární péče ZDE

  • Sledujte nás na Facebooku ZDE

Poskytuje základní sociální poradenství pacientům a jejich rodinám při řešení nepříznivé sociální situace způsobené změnou zdravotního stavu. Cílem je umožnit pacientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace o poskytování sociálních služeb a podle možnosti individuální pomoc.

vedoucí oddělení: Mgr. Bc. Alena Novotná

Budova Z (přízemí), vstup z levé strany budovy.

Provádí základní i speciální skiagrafická, skiaskopická, ultrasonografická a tomografická (konveční i CT) vyšetření skeletu i měkkých částí lidského těla včetně vyšetření pomocí magnetické rezonance.

primář: MUDr. Aleš Dujka

Zabezpečuje plnohodnotné ošetření a péči při poranění pohybového aparátu, ambulantní péči poskytuje ve dvou ambulancích, jedna z nich zabezpečuje ošetření v nepřetržitém provozu.

primář: MUDr. Peter Galvánek

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C).

Poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu pacientů s onemocněním močového ústrojí, mužských pohlavních orgánů a retroperitonea.

primář: MUDr. Marek Heča

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

Zabývá se léčením nemocí uší, nosu a krku. Léčí akutní úrazové stavy v této oblasti a obličeji i chronická onemocnění.

primářka: MUDr. Jana Kellnerová

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 1. podlaží - vpravo). 

Zajišťuje primární ambulantní péči v oboru všeobecné praktické lékařství a pracovní lékařství.

vedoucí lékařka ambulance: MUDr. Marie Slováčková

Budova F, přízemí, vpravo 

 

Zdravotně sociální středisko je bezbariérové zařízení, které zahájilo činnost 1. září 2007. Prostřednictvím poskytované sociální služby nabízí udržení stávající soběstačnosti osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost. Tyto své zdravotní indispozice nejsou schopni zvládat ve svém domácím prostředí za pomoci svých nejbližších ani jiných služeb a to tak, aby mohli žít plnohodnotným a důstojným životem. Služba je poskytována kvalifikovaným personálem, založena na rovných vztazích, podílející se na zprostředkování pobytové sociální služby odpovídající požadavkům klienta.

vedoucí oddělení: Mgr. Bc. Alena Novotná

Budova O. 

Volejte v případě vážného akutního zhoršení zdravotního stavu a ohrožení života, popřípadě u rychlého prohlubování chorobných změn u chronicky nemocných.