Zdravotnická oddělení

Seznam nezdravotnických oddělení naleznete zde >

Anesteziologicko resuscitační oddělení je akreditované pracoviště s oprávněním k provádění vzdělávání v základním anesteziologickém kmeni. Je jedním z pilířů Uherskohradišťské nemocnice. Jeho součástí je lůžková stanice ARO, jednotka intenzivní péče chirurgických oborů, následná intenzivní péče, anesteziologická stanice a ambulantní část (anesteziologická ambulance, ambulance léčby chronické bolesti, ambulance paliativního týmu a nutriční ambulance).

primář: MUDr. Michal Houfek

Budova C (centrální objekt chirurgických oborů).

 

staniční sestra: Mgr. Drahomíra Šmatelková

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 4. podlaží). 

Dětské oddělení poskytuje komplexní lůžkovou a ambulantní péči (tj. pediatrickou, intenzivní, před a pooperační, poúrazovou a rehabilitační) pacientům od narození do 19 let. Má akreditaci II. stupně, respektuje Chartu práv hospitalizovaných dětí.

primářka: MUDr. Irena Baroňová

Budova D, 5. NP: ambulance a lůžkové oddělení;                                                                  

Budova A: novorozenecké oddělení a novorozenecká JIP

Péče o hematologické a hematoonkologické pacienty, zajištění zpracování krve a plazmy, diagnostická laboratorní vyšetření.

primář: MUDr. René Kamrla

Proklik k dárcům krve a dárcům plazmy se nachází na konci stránky.

Umístění:

Budova H.

Chirurgické oddělení poskytuje nepřetržitou akutní a plánovanou specializovanou péči v oboru všeobecné chirurgie. Činnost oddělení je zaměřena především na chirurgii břišní, chirurgii kýl břišní stěny, onkochirurgii, chirurgii cévní, chirurgii prsní žlázy, chirurgii štítné žlázy, dětskou chirurgii, septickou chirurgii, traumatologii dutiny hrudní a břišní. Chirurgické oddělení preferuje miniinvazivní operační přístupy (laparoskopie, torakoskopie).

primář: MUDr. Peter Galvánek

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

 

Informace o aktuální zubní pohotovosti, která se mění v závislosti na službách jednotlivých lékařů.

Informaci o tom, který lékař a ve kterém místě má pohotovost, získá pacient buď na telefonu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, nebo v nemocnici na tel.: 572 529 111.

 

Poskytuje péči, diagnostiku a nechirurgickou léčbu pacientům s vnitřními onemocněními na lůžkových odděleních i cestou odborných ambulancí.

primář: MUDr. Jiří Kašpar

Budova D (Centrální objekt II)

 

Komplexní diagnostika a nechirurgická léčba pacientů s onemocněním vnitřních orgánů - v lůžkové části i odborných ambulancích.

primář: MUDr. Václav Stránský

Budova D (nový pavilon interny - CO2)

Klinická farmacie je akreditované pracoviště, které se zaměřuje na odhalování rizikové medikace hospitalizovaných pacientů a klade velký důraz na účelné a bezpečné podávání léků. Je relativně novým oborem, doplňuje kompaktní tým odborníků, kteří pečují o pacienta v Uherskohradišťské nemocnici.

klinický farmaceut: PharmDr. Iva Obadal Kučerová

Kancelář je umístěna v budově klinické mikrobiologie (budova N).

 

Oddělení klinické psychologie zajišťuje ambulantní a konziliární péči v oblasti duševního zdraví, která je zaměřena na diagnostiku a terapii duševních poruch a poruch chování, včetně poruch psychosomatický a stavů somatopsychických. Nedílnou součástí činnosti je depistáž a dispenzarizace pacientů s duševními poruchami a krizová a intervenční péče u somaticky nemocných pacientů. Součástí oddělení je specializovaná ambulance vývojové diagnostiky, která poskytuje péči rizikovým novorozencům a pracoviště kognitivní rehabilitace zajišťující rehabilitaci a trénink kognitivních funkcí u hospitalizovaných pacientů.

vedoucí klinický psycholog: Mgr. Marta Beníčková

Budova F, přízemí, vlevo.

Poskytuje komplexní dermatovenerologickou péči dětem i dospělým v ambulancích a kožním stacionáři včetně estetických zákroků.

primářka: MUDr. Eva Valihrachová

Budova F, 3. patro.

Lékařská služba první pomoci (LSPP) slouží pro případy akutního zhoršení zdraví, které nesnese odkladu do doby ordinačních hodin praktických lékařů.

Pohotovost pro děti a dorost - budova D, 5. patro.

Pohotovost pro dospělé - budova D, přízemí.

Vstup přes hlavní vchod budovy C.

Pracoviště ambulantního typu provádí mamografická vyšetření a preventivní vyšetření prsů umožňující včasný záchyt zhoubných i nezhoubných nádorů. Diagnostiku provádí u žen, mužů i dětí. Je zapojeno do Programu mamografického screeningu v České republice, přičemž právě screeningová mamografie je nejčastějším výkonem.

primářka: MUDr. Libuše Nabitá

Pacientky, které se objednávají na naše pracoviště poprvé a dříve dojížděly na mamografické vyšetření do jiných zdravotnických zařízení, musí mít u sebe žádanku od ošetřujícího lékaře (neplatí v případě samoplátkyň) spolu s výsledky posledního vyšetření prsů (platné pro indikované pacientky i samoplátkyně).

Před samotným termínem vyšetření na našem oddělení, prosíme pacientky o kontaktování předchozího navštěvovaného zařízení a zajištění přeposlání mamografických snímků v elektronické podobě. Písemná i obrazová dokumentace je vyžadována také u žen, které mají zájem o sonografické vyšetření prsů, a dříve docházely na jiné pracoviště.

Děkujeme za spolupráci!

Diagnostika a péče o pacienty s neurologickými onemocněními, jako jsou cévní mozkové příhody, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, epilepsie, vertebrogenní a diskogenní onemocnění a další.

primář: MUDr. Pavel Zicháček

Neurologické ambulance - budova B, 2. NP

Lůžková stanice - budova B, 3. NP.

Funguje v ambulantním provozu a poskytuje odbornou specializovanou péči pro pacienty s onemocněním oka a jeho okolí. Provádí se zde kompletní operativa předního segmentu oka.

primář: MUDr. Filip Žácky

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 1. podlaží - vpravo).

 

V naší nabídce máme široký výběr dioptrických brýlových obrub i slunečních brýlí. Nabízíme zdarma měření zraku (objednání předem na čísle: 603 488 151). Odborně zákazníkům poradíme s výběrem obruby a vhodného typu skel. Součástí našich služeb je i aplikace kontaktních čoček. Každému zákazníkovi se věnujeme individuálně a snažíme se maximálně vyjít vstříc všem požadavkům. U nás si vybere opravdu každý, přijďte se přesvědčit.

Laboratoř se širokým spektrem vyšetření v oblasti klinické biochemie a imunochemie. Analýza vzorků krve, moče a ostatních tělních tekutin.

primářka: Ing. Bronislava Rozhonová
  • Nabídka vyšetřování preeklampsie u těhotných pacientek - více informací ZDE

  • Budova I (modrá budova vedle Centrálního objektu). V budově je umístěna i laboratoř sérologie a imunologie, která je součástí Oddělení klinické mikrobiologie (OKMI).

Laboratoř poskytuje lékařům nemocnice i mimo nemocnici široké spektrum vyšetření v oblasti bakteriologie, serologie, virologie, parazitologie a imunologie.

primářka: MVDr. Jana Repiščáková, MPH

Nová přístavba budovy biochemie, vstup od nukleární medicíny. Budova N.

Ve spolupráci s lékaři jednotlivých oborů, RTO Holešov a KOC KNTB Zlín zajišťuje onkologické oddělení komplexní léčbu solidních nádorů.

Budova B, 1. NP

Poskytuje péči pacientům po proběhlém akutním onemocnění, při pokračování chronického onemocnění či v případě zhoršení psychických funkcí.

primářka: MUDr. Lenka Kroupová

Stanice Y a Z - budova G, 4. nadzemní podlaží  (naproti tzv. skleňáku).

Stanice X - budova G, 5. nadzemní podlaží.

Oddělení dialýzy a nefrologie se zabývá prevencí a léčbou nemocí ledvin a močových cest. Na diagnostice a léčbě spolupracuje se všemi odděleními UHN, s nemocnicemi Zlínského kraje a s nefrologickými pracovišti fakultních nemocnic – zejména FN u sv. Anny v Brně, FN v Brně Bohunicích, FN Olomouc, FN Ostrava, IKEM a VFN Praha.

primář: MUDr. Lubomír Strnadel

Budova F, 2. patro. 

Provádí diagnostiku a léčbu pomocí otevřených radioaktivních zářičů současnými metodami nukleární medicíny, jejichž předností je neinvazivnost, malé vedlejší účinky a nízká radiační zátěž.

primářka: MUDr. Jana Trtková

Budova J. 

Poskytuje nutriční konzilia, edukace a nutriční intervence. Zabezpečuje a garantuje nutriční péči pro pacienty hospitalizované v Uherskohradišťské nemocnici.

vedoucí nutriční terapeutka: Jolana Vávrů

Budova D, v místě interních ambulancích, vyšetřovna č. 4

 

 

Zajišťuje doléčování již diagnostikovaných nemocných do takového stupně soběstačnosti, aby byli schopni návratu do domácího prostředí.

primářka: MUDr. Lenka Kroupová

Budova F, 4. patro.

Oddělení patologie je nedílnou součástí laboratorního zázemí a ostatních diagnostických oddělení nemocnice.

primář: MUDr. Libor Kopáček

Budova K. 

Zabývá se léčbou poruch pohybového aparátu dospělých i dětí, rehabilituje funkční a strukturální poruchy páteře a centrálního nervového systému.

primářka: MUDr. Jolana Dostálková

Budova L1 a L2

Zabývá se kompletní léčebně preventivní péčí v oboru ortopedické chirurgie dětí a dospělých, rekonstrukční chirurgií pohybového ústrojí, chirurgií revmatismu a plastickou chirurgií.

primář: MUDr. Martin Skládal, Ph.D.

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C).


Pacienty, kteří mají zájem o fixaci Opencast, prosíme o zaslání podrobnějších informací vč. data úrazu a poslední lékařské zprávy na email: kolarova@nemuh.cz. O dalším postupu budete informováni. Více informací viz. níže.

Poskytuje komplexní diagnostiku a léčebně preventivní a posudkovou péči v oblasti plicních chorob a problémů s nimi spojených. Oddělení se skládá z lůžkové stanice, čtyř ambulancí a bronchoskopického sálu.

primář: MUDr. Arnošt Sobol

Budova B.

Poskytuje komplexní ambulantní péči v odborných ambulancích a komfortní léčbu za hospitalizace na moderně a pohodlně vybaveném lůžkovém oddělení.

primářka: MUDr. Soňa Pánková, Ph.D.
  • Budova A.
  • V přízemí budovy se nachází ambulantní část, operační trakt a lůžkové oddělení G. V prvním patře budovy je umístěn porodní sál, sál pro císařské řezy, dále je zde umístěno oddělení šestinedělí a novorozenecké oddělení.

!! NOVINKA !! Poporodní péče ZDE

!! NOVINKA !! Hodinka s porodní asistentkou ZDE

Sledujte nás na Facebooku

Poskytuje základní sociální poradenství pacientům a jejich rodinám při řešení nepříznivé sociální situace způsobené změnou zdravotního stavu. Cílem je umožnit pacientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace o poskytování sociálních služeb a podle možnosti individuální pomoc.

vedoucí oddělení: Mgr. Tereza Mangl

Budova Z (přízemí), vstup z levé strany budovy.

Provádí základní i speciální skiagrafická, skiaskopická, ultrasonografická a tomografická (konveční i CT) vyšetření skeletu i měkkých částí lidského těla včetně vyšetření pomocí magnetické rezonance.

primář: MUDr. Aleš Dujka

Zabezpečuje plnohodnotné ošetření a péči při poranění pohybového aparátu, ambulantní péči poskytuje ve dvou ambulancích, jedna z nich zabezpečuje ošetření v nepřetržitém provozu.

primář: MUDr. Peter Galvánek

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C).


Pacienty, kteří mají zájem o fixaci Opencast, prosíme o zaslání podrobnějších informací vč. data úrazu a poslední lékařské zprávy na email: kolarova@nemuh.cz. O dalším postupu budete informováni. Více informací viz. níže.

Poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu pacientů s onemocněním močového ústrojí, mužských pohlavních orgánů a retroperitonea.

primář: MUDr. Marek Heča

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

Oddělení ORL je součástí ambulantního traktu Centrálního objektu I. Zabývá se léčením nemocí uší, nosu a krku. Léčí akutní, chronické a úrazové stavy.

primářka: MUDr. Jana Mártonová

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 1. podlaží - vpravo). 

Zajišťuje primární ambulantní péči v oboru všeobecné praktické lékařství a pracovní lékařství.

vedoucí lékařka ambulance: MUDr. Petra Vaškových

Budova F, přízemí, vpravo 

 

Zdravotně sociální středisko je bezbariérové zařízení, které zahájilo činnost 1. září 2007. Prostřednictvím poskytované sociální služby nabízí udržení stávající soběstačnosti osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost. Tyto své zdravotní indispozice nejsou schopni zvládat ve svém domácím prostředí za pomoci svých nejbližších ani jiných služeb a to tak, aby mohli žít plnohodnotným a důstojným životem. Služba je poskytována kvalifikovaným personálem, založena na rovných vztazích, podílející se na zprostředkování pobytové sociální služby odpovídající požadavkům klienta.

vedoucí oddělení: Mgr. Bc. Alena Novotná

Budova O. 

Volejte v případě vážného akutního zhoršení zdravotního stavu a ohrožení života, popřípadě u rychlého prohlubování chorobných změn u chronicky nemocných.