Volejte v případě vážného akutního zhoršení zdravotního stavu a ohrožení života, popřípadě u rychlého prohlubování chorobných změn u chronicky nemocných.

Kontakt / umístění

tel.: 155

Pracovní doba

bez omezení

Podrobná charakteristika

V případě vážného akutního zhoršení zdravotního stavu a ohrožení života, popřípadě u rychlého prohlubování chorobných změn u chronicky nemocných nebo při stavech, které bez rychlého poskytnutí odborné pomoci mohou způsobit trvalé chorobné změny či smrt, je na místě vždy okamžité volání operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje na tísňovém čísle 155.

Mezi nejzávažnější stavy, kdy je nezbytné volat tísňovou linku 155, patří zejména:

 • akutní poruchy vědomí až bezvědomí
 • náhlé zhoršení zdravotního stavu u chronicky nemocných
 • křeče a nově se vyskytující ochrnutí jedné nebo více částí těla
 • zjevné poruchy dýchání a dušnost
 • poruchy kardiovaskulární s doprovodnými symptomy, jako je bušení srdce, bolest na hrudi, náhlé změny krevního tlaku
 • těžká zranění, vážné dopravní nehody se zraněním osob, silná krvácení a velké rány
 • zavalený, zasypaný pacient
 • tonutí
 • popálení, poleptání
 • stavy působící náhlou bolest či utrpení
 • všechny zvláštní situace, u nichž není vyloučeno akutní ohrožení životních funkcí
 • změny chování a jednání ohrožující postiženého nebo jeho okolí
 • překotný porod