Klinická farmacie je akreditované pracoviště, které se zaměřuje na odhalování rizikové medikace hospitalizovaných pacientů a klade velký důraz na účelné a bezpečné podávání léků. Je relativně novým oborem, doplňuje kompaktní tým odborníků, kteří pečují o pacienta v Uherskohradišťské nemocnici.

Kontakt / umístění

Pracoviště klinických farmaceutů
tel.: 572 529 867

Kancelář je umístěna v budově klinické mikrobiologie (budova N).

 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Klinický farmaceut pravidelně komunikuje s ostatními zdravotníky na oddělení, podílí se na výběru vhodného léčiva, zabývá se řešením lékových interakcí, vedlejších nežádoucích účinků léčiv, dávkováním a úpravou dávkování léčiv s ohledem na pacientův zdravotní stav, věk, hmotnost, funkci jater nebo ledvin.

V Uherskohradišťské nemocnici je klinická farmacie mimo jiné součástí multidisciplinárního antibiotického týmu, což je celorepublikově velmi ceněný model spolupráce. Veškerá činnost klinické farmacie v UHN probíhá v souladu s Metodikou ČOSKF ČLS JEP. Klinický farmaceut je pravidelně přítomen na vybraných odděleních - ARO, NIP, multioborová JIP, ortopedie, traumatologie, neurologie, neurologie JIP, interna, chirurgie a formou konziliární činnosti je k dispozici všem ostatním oddělením nemocnice.

V posledním roce došlo k rozšíření spektra činností o ambulantní sféru, poskytujeme konzilium i nehospitalizovanému pacientovi.