Klinická farmacie se zaměřuje na odhalování rizikové medikace hospitalizovaných pacientů a klade velký důraz na účelné a bezpečné podávání léků. Je relativně novým oborem, ale doplňuje kompaktní tým odborníků, kteří pečují o pacienta v Uherskohradišťské nemocnici.

Kontakt / umístění

Pracoviště klinických farmaceutů
tel.: 572 529 867

Kancelář je umístěna v budově klinické mikrobiologie (budova N).

 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Klinický farmaceut pravidelně komunikuje s ostatními zdravotníky na oddělení, podílí se na výběru vhodného léčiva, zabývá se řešením lékových interakcí, vedlejších nežádoucích účinků léčiv, dávkováním a úpravou dávkování léčiv s ohledem na pacientův zdravotní stav, věk, hmotnost, funkci jater nebo ledvin.

V Uherskohradišťské nemocnici je klinická farmacie také součástí multidisciplinárního antibiotického týmu, což je celorepublikově velmi ceněný model spolupráce. Veškerá činnost klinické farmacie v UHN probíhá v souladu s Metodikou ČOSKF ČLS JEP.

Klinický farmaceut je pravidelně přítomen na vybraných odděleních - ARO, NIP, Multioborová JIP, Ortopedie, Traumatologie, Neurologie, Neurologie JIP a formou konziliární činnosti je k dispozici všem oddělením nemocnice. V současné době pracuje v Uherskohradišťské nemocnici 3-členný tým farmaceutů, který se bude nadále rozšiřovat.

Oddělení klinické farmacie patří mezi pracoviště s možností poskytování konziliární ambulantní klinickofarmaceutické péče (pouze vybrané pojišťovny).