Klinická farmacie se zaměřuje na odhalování rizikové medikace hospitalizovaných pacientů a klade velký důraz na účelné a bezpečné podávání léků. Je relativně novým oborem, ale doplňuje kompaktní tým odborníků, kteří pečují o pacienta v Uherskohradišťské nemocnici.

Kontakt / umístění

Klinický farmaceut - PharmDr. Iva Kučerová
tel.: 572 529 853, kuceriva@nemuh.cz

Kancelář je umístěna v budově klinické mikrobiologie (budova N).

 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Klinický farmaceut pravidelně komunikuje s ostatními zdravotníky na oddělení, podílí se na výběru vhodného léčiva, zabývá se řešením lékových interakcí, vedlejších nežádoucích účinků léčiv, dávkováním a úpravou dávkování léčiv s ohledem na pacientův zdravotní stav, věk, hmotnost, funkci jater nebo ledvin.

V Uherskohradišťské nemocnici je klinická farmacie také součástí multidisciplinárního antibiotického týmu, což je celorepublikově velmi ceněný model spolupráce. Veškerá činnost klinické farmacie v UHN probíhá v souladu s Metodikou ČOSKF ČLS JEP.