MUDr. Tomáš Talach

Uherskohradišťská nemocnice rozšířila před více než dvěma lety služby ambulance otorhinolaryngologie (ORL) o výdej a seřizování sluchadel, na začátku letošního roku zavedla foniatrii jako novou specializaci. O pacienty v ordinaci pečuje erudovaný lékař MUDr. Tomáš Talach.

Pane doktore, čím vším se foniatrie zabývá?


Pod pojmem foniatrie se skrývá lékařský obor, který se specializuje na diagnostiku, léčbu a prevenci poruch hlasu, řeči a sluchu. Kromě toho se zaměřuje také na rehabilitaci těchto poruch a na poskytování kompenzačních pomůcek, např. sluchadel.

 

S jakými obtížemi se na Vás obracejí pacienti nejčastěji?


S rozšířením služeb jsme zaznamenali velký zájem o péči v celém rozsahu oboru foniatrie, nejčastěji naši ambulanci vyhledávají nedoslýchaví pacienti s žádostí o poskytnutí kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) více než 5 % světové populace, tedy přes 430 milionů lidí, vyžaduje léčbu své nedoslýchavosti a odhaduje se, že do roku 2050 to bude více než 700 milionů osob – tedy každý desátý člověk. V České republice je odhadováno, že významnou sluchovou vadou trpí zhruba půl milionu dospělých.

Množství naší práce narůstá i tím, že jakmile pacientovi poskytneme sluchadlo, stává se součástí naší dlouhodobé péče. Je nezbytné, aby klienti měli opakované kontroly sluchu a úpravy nastavení sluchadel dle individuálních potřeb.

Již od prvního setkání bereme v úvahu pacientovy zrakové schopnosti, jemnou motoriku i technickou zručnost, abychom mohli doporučit takový typ sluchadla, s jehož manipulací a údržbou si pacient poradí. Naše role v péči je tak komplexní a zahrnuje jak klinickou, tak technickou stránku sluchové rehabilitace.


Narůstá počet lidí, které trápí potíže se sluchem?


Počet pacientů s nedoslýchavostí skutečně narůstá, a to z mnoha různých důvodů. Prodlužuje se celková doba dožití, roste počet seniorů v populaci a s vysokým věkem se objevuje ztráta sluchu u většího procenta seniorů. Poruchy sluchu pak postihují osoby všech věkových kategorií. Významným faktorem je také stále vzrůstající důležitost schopnosti komunikovat a rozumět lidské řeči v práci i běžném životě. Pacienti se proto obrací k foniatrům i s lehkými vadami sluchu mnohem častěji než dříve.

 
Jak pokročily v průběhu let technické možnosti v péči o nedoslýchavé pacienty?


V oblasti vývoje technologie sluchadel můžeme sledovat skutečně impozantní tempo změn, které v mnoha ohledech překračuje rychlost vývoje klasické počítačové techniky. Přibližně každých 18 až 24 měsíců přicházejí výrobci sluchadel na trh s novými generacemi zařízení. Nová sluchadla se vyznačují zvýšenou výpočetní kapacitou, což jim umožňuje s větší přesností analyzovat široké spektrum zvuků v okolním prostředí.

Díky pokročilým technologiím jsou schopna efektivně izolovat zvuky lidské řeči od rušivého hluku. Toto vylepšení je obzvláště cenné v náročných akustických prostředích, jako jsou rušná místa s velkým počtem lidí, divadelní představení, přednášky a další hromadné akce. Výsledkem je stále lepší srozumitelnost řeči, což představuje klíčový prvek kvality života mnoha nedoslýchavých lidí.

Jedním z dalších významných trendů je konektivita. Moderní sluchadla jsou vybavena umělou inteligencí, kompatibilitou s Bluetooth, aplikacemi pro chytré telefony a nabíjecími bateriemi. Spojení s moderními komunikačními technologiemi umožňuje nedoslýchavým pacientům plynulé zapojení do aktuálních forem komunikace, vzdělávání i zábavy. Některá sluchadla mají i funkce pro maskování tinnitu (pískání, hlučení v uších) a vodotěsnou úpravu. 

 

Co nejvíce škodí našim uším a jaká je nejlepší prevence?


Jedním z největších nepřátel našeho sluchu je hluk. Poškození může způsobit jak náhlé silné zvuky (například výstřel), tak i dlouhodobé vystavení středně hlasitým zvukům. Riziko dále zvyšuje například dehydratace. Kromě toho existuje celá řada léčiv, jejichž nežádoucím vedlejším účinkem je poškození vnitřního ucha. Pro nedoslýchavé pacienty je vždy důležité, aby si u nově předepsaných léků ověřili jejich možná rizika. V neposlední řadě pak škodí stres. Mezi další rizikové faktory patří dědičnost, infekce a úrazy. Pro prevenci je důležité vyhýbat se nadměrnému nebo dlouhodobému hluku, nosit chrániče sluchu na hlučných místech a udržovat zdravý životní styl. 

Chápání toho, co může našemu sluchu a uším jako celku škodit, je prvním krokem k jeho ochraně.