MUDr. Filip Žácky

Oční oddělení patří po chirurgii a interně k nejstarším oddělením v Uherskohradišťské nemocnici. Svou činnost zahájilo již v roce 1928. Od poloviny ledna 2024 vede oddělení MUDr. Filip Žácky. Pochází ze slovenského Nového Města nad Váhom, studium medicíny absolvoval na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Pane primáři, v Uherskohradišťské nemocnici pracujete osm let. Na oční oddělení jste nastoupil ihned po promoci. V jakém okamžiku jste se rozhodl pro studium medicíny?

Za mým rozhodnutím jít studovat medicínu stály zcela racionální důvody. Myslím, že nic jiného by mě moc nebavilo. 😊 Můj otec je optometrista, maminka je optička a sestra je také optometrista – studovat oční lékařství tak pro mě bylo jasnou volbou. K očím jsem měl velmi blízký vztah již od malička. 

Přišla pracovní nabídka na pozici primáře očního oddělení ve správný čas? 

Jen čas ukáže, zdali to byl dobrý nápad. Práce primáře přináší velkou zodpovědnost a spoustu povinností. Budu se snažit vést oddělení, které mi bylo svěřeno, co nejlépe. Nemalou oporou mi budou mí starší kolegové v čele s bývalým panem primářem Kremrem, jenž má s vedením oddělení mnohaleté zkušenosti. Primariát vnímám jako velkou výzvu a doufám, že své kolegy a pacienty nezklamu. 

Jaké máte na oddělení plány a vize do budoucna?

Mým hlavním cílem je edukace a získání odborné způsobilosti mladých lékařek a lékařů.  To je pro chod očního oddělení v UHN nejdůležitější.  Budeme pokračovat v ambulantní péči o naše pacienty, nadále budeme operovat šedé zákaly a také bych rád zachoval provoz dětské oční ambulance a možnost ortoptického a pleoptického cvičení pro dětské pacienty, které mají problém se šilháním a tupozrakostí.  

Patří oční lékařství – oftalmologie mezi rychle se rozvíjející obory?

Oční lékařství je velmi technický obor, jeho rozvoj tedy opravdu patří mezi ty nejrychlejší. Naše oddělení má k dispozici spoustu přístrojů, které nám práci ulehčují a zlepšují diagnostiku i terapii.  

V minulém roce byl na oční oddělení pořízen nový fakoemulzifikační přístroj. Můžete nám přiblížit k čemu slouží a jaké jsou jeho hlavní výhody?

Ano, pořídili jsme přistroj CENTURION, který patří mezi špičku v oboru. Tento přistroj je velmi důležitý při operaci šedého zákalu, slouží k jeho chirurgickému odstranění. Při tzv. fakoemulzifikaci se zakalená lidská čočka rozmělní ultrazvukem a odsaje z oka. To vše umožňují drobné řezy na rohovce. Do takto vytvořeného prostoru je poté vložena umělá čočka. Nový pomocník přináší větší bezpečnost při zákroku, menší riziko komplikací a je efektivnější než jeho předchůdce.

S čím přicházejí pacienti do oční ambulance v Uherskohradišťské nemocnici nejčastěji?

Mezi nejčastější potíže našich pacientů patří záněty očí a očního okolí, úrazy očí a zhoršování zraku z nejrůznějších příčin. Pečujeme o pacienty se zeleným i šedým zákalem, pacienty s makulární degenerací očí, tedy závažným onemocněním, při kterém dochází ke ztrátě centrálního vidění, i o dětské pacienty. 

Když se zaměříme na prevenci, jak často by měli lidé navštívit očního lékaře a nechat si zkontrolovat zrak?

Základní vyšetření zraku u dětí provádí dětský lékař při pravidelných preventivních prohlídkách, v případě horšího vidění jsou děti posílány na další oční vyšetření. Dospělý člověk, který nemá žádné oční potíže, by měl zcela jistě podstoupit oční vyšetření mezi 30. a 40. rokem života.  Poté v intervalu každých 3-5 let.  Samozřejmě je to velmi individuální a záleží na mnoha faktorech, mezi které řadíme například genetickou zátěž. 

S jakými mýty ve spojitosti s Vaším oborem jste se v praxi setkal?

Pravděpodobně s tím v populaci nejrozšířenějším – konzumace mrkve Váš zrak opravdu nezlepší. 😊 Její blahodárné působení na lidský organismus však nepopírám. 

Kdybyste měl možnost zavřít oči a přenést se v místě i čase, kam byste se rád podíval?

Moc daleko ne.  Stačilo by mi, kdybych měl možnost opět se setkat se svými prarodiči, kteří už bohužel nežijí.  

Čemu se nejraději věnujete ve svém volném čase?

Téměř všechen svůj volný čas věnuji rodině. S manželkou máme dvě skvělé děti, kterým se snažíme naplno věnovat. V zimě si užíváme společné lyžování a v létě například pohodu na horách či u moře. V minulosti jsem aktivně hrál fotbal a pár let se věnoval požárnímu sportu, který spojuje atletiku s určitými prvky a úkony z práce hasičů.