MUDr. Pavel Zicháček

„Důležitá je jakákoli fyzická aktivita,“ říká MUDr. Pavel Zicháček, který zastává funkci primáře neurologického oddělení.

Zkuste jednou větou nastínit, o čem vlastně je neurologie?

Neurologie se zabývá fungováním nervového systému, a to jak jeho centrální částí zahrnující mozek a míchu, tak i jeho periferní složkou, tedy míšními kořeny a nervy. Z historického důvodu pod neurologii patří i onemocnění svalů.

Čím vás okouzlil právě tento obor?

Bylo to svou tajemností a neprobádaností, což se mně jevilo jako velké dobrodružství, a můžu říct, že i dnes víme jen malou část o tom, jak mozek funguje. Současně je však tato nejistota velmi vzrušující a inspirující.

Jaké máte nějaké primářské vize?

Chci dát svým spolupracovníkům jistotu zajímavé práce v dobrém kolektivu s maximální podporou dalšího vzdělávání a profesionálního růstu. Nosným programem bude i nadále iktové centrum, pracujeme stále na zkvalitnění diagnostiky, potřebujeme se více věnovat péči o pacienty s mozkovou příhodou po odeznění akutního stadia s nezbytnou úzkou součinností rehabilitačního oddělení. Plánuji rozšíření specializovaných ambulancí- epileptologické, protizáchvatové, cévní. Rádi bychom se podíleli na činnosti spánkové laboratoře na plicním oddělení. Nezačínám na zelené louce, ale navazuji na předchozí primáře, kteří se v mnohem těžších podmínkách dokázali zasadit o zřízení neurologické JIP a jimž vděčíme za současnou podobu neurologického oddělení. Patří jim mé velké poděkování.

Neurolog, kterak klepe kladívkem pod koleno pacienta a zjišťuje reflexy, je ještě současnost nebo to už odnesl čas?

Poklep kladívkem patří stále k základu neurologického vyšetření, stejně jako analýza anamnestických dat, bez kterých se neobejde žádné klinické vyšetření.

Dal by se v současnosti neurologický obor provozovat bez moderních technologií?

To by již opravdu bylo nemyslitelné. Pomocí moderních technologií jsme schopni přesné diagnostiky za zlomek času než zejména před érou CT a MRI přístrojů. Tyto přístroje nám odhalují i nové diagnózy či fáze onemocnění, o kterých jsme předtím neměli tušení.

Jak je na tom s moderním vybavením Uherskohradišťská nemocnice?

Naše nemocnice byla vždy v čele vybavení moderními zdravotnickými technologiemi a například magnetickou rezonancí předběhla srovnatelná zařízení o více než 10 let. Výrazným nadstandardem je pracoviště nukleární medicíny s jeho schopnosti provedení a interpretace DATSCANU, které nám pomáhá v diagnostice neurodegenerativních onemocnění.

Jak až moc ovlivňuje životospráva a současný životní styl pravděpodobnost neurologického nálezu?

Obecně je zdravá životospráva s nekouřením, omezenou konzumací alkoholu, přiměřeným stresem a fyzickou aktivitou základem bojem proti civilizačním onemocněním. V neurologii mezi ně patří zejména bolesti zad, dále komplikace konzumace alkoholu, například alkoholem podmíněné epileptické záchvaty, neuropatie demence, úrazy hlavy, ale i urychlená progrese rozvoje aterosklerózy.

Jaká je nejčastější diagnóza? Jak se jí bránit?

Nejčastější příčinou, proč přicházejí pacienti na naše oddělení, jsou bolesti v zádech. Prevence je jednoduchá, není však příliš v oblibě. Měli bychom si udržovat váhu, a především se dostatečně, avšak přiměřeně věku hýbat. Důležitá je jakákoliv fyzická aktivita, obzvláště vhodná je jóga, plavání, chůze. V neposlední řadě bychom si měli udržovat optimistický přístup k životu.