PharmDr. Iva Obadal Kučerová

Klinická farmacie - pomoc, kterou Uherskohradišťské nemocnici mnohde závidí.

Už šestým rokem se v Uherskohradišťské nemocnici postupně rozvíjí relativně nový obor - klinická farmacie. Ve zkratce je jeho náplní optimalizace účinku a minimalizace rizik při podávání léčiv pacientům. Ve zdejším zdravotnickém zařízení se touto složitou problematikou zabývá doktorka Iva Obadal Kučerová, která zde působí jako atestovaný klinický farmaceut.

„Tento specializovaný obor funguje vesměs při velkých a fakultních nemocnicích, v měřítku okresních nemocnic jsme tak spíše čestnou výjimkou, kterou nám ostatní menší nemocnice mohou závidět. Trend je totiž takový, aby atestovaný farmaceut působil, pokud možno, ve všech nemocničních zařízeních. Naše práce je založena na tom, že jsme pravidelně přítomni přímo na oddělení, kde komunikujeme s lékaři i sestřičkami. Musíme znát důvod hospitalizace jednotlivých pacientů, mít nastudováno s jakými léky do nemocnice přichází a musíme také znát záměr ošetřujících lékařů, abychom věděli, jaké léky plánují použít. Pak se můžeme vyhnout případným rizikům, “ vysvětluje podstatu své činnosti Iva Obadal Kučerová. Ona sama v Uherskohradišťské nemocnici už několik let působí především na odděleních ARO a následné intenzivní péče.

„Každý pacient je specifický a ne každý je z našeho pohledu rizikový. Naopak někdo může mít sníženou funkci ledvin nebo jater, tedy orgánů, které se podílejí na vylučování léčiv z těla. Proto pomáháme vybrat lék, který tento nefunkční orgán obejde, anebo upravíme dávkování, abychom minimalizovali zátěž. Zároveň ale můžeme vybrat léčivo, které bude mít v daném případě ten nejvyšší terapeutický efekt. Oříškem je třeba dávkování léků u obézních pacientů,“ doplňuje doktorka Kučerová.

Cílem České odborné společnosti klinické farmacie je, aby každé oddělení mělo svého klinického farmaceuta. V naší republice je ale atestovaných odborníků velmi málo. Práce je skutečně hodně, kromě činnosti na domovských odděleních fungujeme i v tzv. výběrovém režimu. To znamená, že máme vytipované určité skupiny farmak, které mohou být při léčbě pacientů potenciálně rizikové a těmi se aktivně zaobíráme přednostně. Ostatním oddělením jsme navíc k dispozici na vyžádání.

Uherskohradišťská nemocnice má k dispozici i antibiotické středisko, na jehož fungování se podílejí tři odbornosti: infektolog, mikrobiolog a právě klinický farmaceut, což je celorepublikově velmi žádaný model multidisciplinární spolupráce. Úkolem klinického farmaceuta je opět určit správné dávkování antibiotik, eliminovat nežádoucí účinky nebo lékové interakce antibiotik. Prací klinického farmaceuta v Uherskohradišťské nemocnici je také tvorba systémových doporučení, která by měla ještě více napomoci k bezpečnému podávání léčiv v celém zdravotnickém zařízení.

Náročnost tohoto oboru spočívá také v neustálé potřebě dalšího vzdělávání. Odborníci proto musí absolvovat, mimo povinné stáže a atestační zkoušky, různé přednášky i semináře. Doktorka Kučerová například absolvovala stáže na odděleních klinické farmacie v pražských nemocnicích, za velmi cennou považuje zejména spolupráci s urgentním příjmem FN Motol, kde se na stáži vystřídali jen vybraní kliničtí farmaceuti z celé republiky.

„Moje práce s úderem půl čtvrté nekončí, vždycky mě zajímá, jak se stav pacienta vyvíjí, jestli reaguje na podávaná léčiva tak, jak by podle předpokladů měl, nebo jestli je potřeba něco upravit. To zkrátka nepočká a někdy konzultujete večer nebo o víkendu, jindy se musíte během minuty rozhodnout a vyjádřit, jaké řešení bude v dané situaci pro pacienta nejbezpečnější,“ doplňuje na závěr klinická farmaceutka Iva Obadal Kučerová.