MUDr. Jana Trtková

Primářka oddělení nukleární medicíny MUDr. Jana Trtková se chtěla původně věnovat neonatologii, rozhodnutí zasvětit svůj pracovní život diagnostice a zobrazovacím metodám nikdy nelitovala.

Pojem nukleární medicína může mezi laickou veřejností vyvolat řadu otazníků. Můžete nám popsat, čím se tento medicínský obor zabývá?

Nukleární medicína je moje srdeční záležitost. Jedná se o velmi citlivou zobrazovací metodu, při které můžeme pozorovat změny až na úrovni buněk. Díky tomu jsme v poměrně krátkém čase schopni sledovat stav tkání a orgánů (včetně nádorů), zobrazovat jejich poškození i najít brzy patologické ložisko (dříve než např. RTG i CT vyšetřením). Samotné vyšetření probíhá v praxi tak, že do těla pacienta jsou nejčastěji injekcí vpraveny radioaktivní látky. Po určitém čase následně proběhne snímkování orgánů či tkání v závislosti na požadovaném vyšetření. Samotný pojem „radioaktivní“ může u pacientů a čtenářů vyvolat obavy, nicméně se opravdu není čeho bát. Látka, která je pomocí injekce aplikována, je bezpečná, není na ni alergická reakce a radiační zátěž je nízká.

 

V jaké části Vaší profesní kariéry jste se rozhodla, že se budete věnovat právě nukleární medicíně?

Původně jsem zvažovala, že svůj pracovní život zasvětím péči o novorozence, osud mě však zavál jinam. Po nástupu do Uherskohradišťské nemocnice jsem absolvovala klasické „kolečko“ se záměrem atestovat z interního lékařství. U důležitého momentu v mém dalším rozhodování stál tehdejší primář interny MUDr. Pavlík, který mě lehce popostrčil k nukleární medicíně. Mluvil o ní jako o pěkném a čistém oboru. K atestaci z interního lékařství jsem si tak za pár let přidala další z nukleární medicíny. V tomto oboru začal brzy rozvoj kombinovaných zobrazovacích metod, bylo tedy nasnadě dodělat si atestaci z radiologie. Tehdy jsem to brala jako výzvu, protože jsem měla pocit, že jakmile se člověk dostane do zaběhlé rutiny, začíná si být příliš jistý. Potřebovala jsem zkrátka nový podnět a v této zkoušce jsem úspěšně obstála. Aktuálně tedy pracuji pár dní do měsíce i na radiologii, abych nevypadla z tempa a měla možnost se nadále v oboru vzdělávat. Mám tak kolem sebe stále spoustu nových podnětů. Myslím, že syndrom vyhoření mi nehrozí. :)

 

Jaká vyšetření na oddělení nejčastěji provádíte?

Nukleární medicína umožňuje vyšetření široké škály zdravotních potíží napříč lékařskými obory. Využíváme k tomu moderní přístroje, nejčastěji hybridní gamakamery. Jde o kombinaci gama kamery a CT (lidově cétéčko, tunel), což je radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení vnitřních orgánů. Vyšetřujeme nejmenší miminka (funkce ledvin, vrozené vady ledvin), ale například i onkologická, ortopedická či neurologická onemocnění. Mezi nejčastější úkony se řadí vyšetření plic, které u pacienta dokáže odhalit plicní embolii. Přibylo nám také spoustu pacientů s post covidovým syndromem. Další velká skupina klientů k nám přichází na vyšetření srdce. Zaměřujeme se na bolesti na hrudníku, dušnosti i stavy po infarktech. Na základě výsledků dokážeme určit, zda pacient prodělal infarkt či trpí angínou pectoris. Z jednoho sezení jsme schopni zhodnotit i funkčnost srdce (jeho výkon, objemy) a dokážeme posoudit stav koronárních tepen. Naše pracoviště zajišťuje nukleární kardiologii i pro pacienty ze Zlínska, Kroměřížska a částečně i Vsetínska.

 

Prošla nukleární medicína v průběhu posledních let velkými změnami?

Jedná se o obor, který se vyvíjí velmi rychle, a to v závislosti na vývoji počítačové techniky, nové gamakamery i radiofarmak. Objevují se stále nové softwary a programy umožňující provést vyšetření rychleji, současně přitom poskytují detailnější zobrazení vyšetřovaných orgánů či tkání. Tempo vývoje nukleární medicíny je opravdu vysoké a je potřeba být stále ve střehu, držet krok a být otevřený všemu novému.

 

Kam byste chtěla oddělení z pozice primářky dále směřovat?

„Nukleárku“ jsem převzala ve velmi dobré, zdravé kondici. Pan primář Grecman udělal pro její rozvoj spoustu práce. Určitě bych proto chtěla pokračovat v nastartovaném trendu a udržet vysoký standard poskytovaných služeb. Do budoucna vidím možnost provádět ve větší míře kombinovaná zobrazení (funkční spojení rentgenologických a nukleárních metod), možná i pořízení PET kamery. Důležitá je také komunikace se všemi kolegy lékaři, a to nejen v rámci oddělení, ale i z dalších oborů jak v nemocnici, tak v ambulantní sféře. Důvěra v naše popisy je základem kvalitní mezioborové spolupráce. V neposlední řadě je pro bezvadný chod oddělení důležité udržet velmi významný tým laborantů a farmaceutů. Bez kvalitního obrázku, nelze provést kvalitní popis.