Mgr. Ondřej Vávra

"V životě je důležitá rovnováha," říká Mgr. Ondřej Vávra, který v UHN zastává funkci psychologa ve zdravotnictví. Ambulance klinické psychologie je součástí Uherskohradišťské nemocnice již 10 let. Téměř polovinu této doby pomáhá s hledáním cest k duševní pohodě svým pacientům Mgr. Ondřej Vávra. V rámci svého studia absolvoval řadu odborných stáží a působil jako dobrovolník v neziskových organizacích. Nyní své znalosti a zkušenosti předává také studentům na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. O zajímavém oboru, který zkoumá lidskou duši a její zákoutí se dočtete v následujícím rozhovoru.

Jaká byla Vaše cesta k povolání psychologa?

Má cesta k psychologii vedla od úvah o studiu medicíny a inspiraci v rodině až po rozhodnutí k podání přihlášky na tento inspirativní obor. V průběhu studií jsem se zajímal a nadále zajímám o lidskou spiritualitu, psychoterapii, psychodiagnostiku a klinickou psychologii. Poslední jmenovaná oblast se poté stala logickým vyústěním mých úvah a jakýmsi pomyslným krokem k medicíně. 

Můžete nám přiblížit čím se zabývá klinická psychologie?

Klinická psychologie je oborem, který se zaměřuje na diagnostiku a terapii duševních poruch a podporu duševního zdraví. V jednoduchosti to znamená, že klinický psycholog je jakýmsi odborníkem na lidskou duši a její trápení, která mohou pramenit z různých oblastí našeho života, jako jsou strádání v oblasti vztahů či chybění smyslu v našem životě.

Jaké služby klientům nabízíte?

V rámci naší ambulance nabízíme cílená a komplexní psychologická vyšetření, která slouží například k hlubšímu porozumění aktuálnímu psychickému stavu jedince, včetně jeho osobnosti a prožívání. K dalším službám patří krizová a specifická psychologická intervence, která pomáhá pacientovi ke zvládnutí prožívané psychické nepohody a psychoterapie. Nedílnou součástí všech poskytovaných služeb je návazná spolupráce s psychiatry a lékaři jiných odborností či sociálními službami.

S jakými odbornými pracovišti spolupracujete?

Jako ambulance spolupracujeme prakticky se všemi odbornostmi a odděleními v rámci nemocnice. S nadsázkou vždy říkám, že náš záběr je od narození až po poslední chvíle života, čemuž odpovídá i skladba věkových skupin. V rámci konziliárních vyšetření, která probíhají u lůžka pacienta, se zaměřujeme na pacienty jakéhokoliv věku, včetně dětí. Ambulantní péče je naopak zaměřena primárně na dospělou populaci. Jedinou výjimkou je vývojová diagnostika, které se věnuje kolegyně Mgr. Beníčková, a která se zaměřuje na rizikové novorozence.

Kdy v životě člověka nastává moment k vyhledání psychologa?

Odbornou pomoc by měl člověk vyhledat ve chvíli, kdy prožívaná psychická nepohoda omezuje jeho běžné fungování v každodenním životě, což se může projevit například potížemi se spánkem, příjmem potravy či pociťovanou nepohodou a neklidem. Vše uvedené pak dopadá na fungování doma i v práci a narušuje naše sociální role. Pro člověka je tak čím dál tím náročnější být rodičem, partnerem či partnerkou. Každý z nás má určitou zásobárnu strategií, pomocí nichž zvládá stres a zátěž, a právě v okamžiku, kdy strategie přestanou fungovat, je dobré vyhledat odbornou pomoc.

Máte pro nás tip, jak se udržet duševně fit?

Vždy svým pacientům i kolegům říkám, že v životě je zejména důležitá rovnováha. Ve zkratce to znamená, že v okamžiku, kdy častěji zaměstnáváme naši hlavu, například v práci, tím pozornější musíme být ve volném čase k našemu tělu a naopak.