POVINNOST NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH OD 1. 3. 2021

Upozorňujeme,

že dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 2. 2021 platí s účinností od 1. března 2021 do odvolání POVINNOST všech osob při pohybu a pobytu ve zdravotnických zařízeních používat pouze následující ochranné prostředky dýchacích cest:
RESPIRÁTOR bez výdechového ventilu či obdobný prostředek (FFP2/KN95)
NANOROUŠKA
Více informací ZDE.

Respirátor je možné zakoupit také v nemocniční lékárně (budova C) nebo prodejně zdravotnických potřeb (budova X).


 

OMEZENÍ NÁVŠTĚV VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ OD 27. 2. DO 28. 3. 2021

Usnesením Vlády ČR se v daném období zakazují návštěvy na odděleních poskytující akutní lůžkovou péči s výjimkami a za dodržení podmínek stanovených v usnesení ze dne 26. 2. 2021. Jejich platné znění včetně přiloženého dokumentu s plným zněním vládního usnesení lze najít ZDE.

Uherskohradišťská nemocnice umožní návštěvy při splnění podmínek usnesení vlády, v návštěvních hodinách příslušného oddělení a po předchozí telefonické domluvě.

Na oddělení následné péče Y a Z jsou návštěvy zakázány. Návštěvy jsou zde povoleny pouze u pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění a to za podmínek, uvedených níže.

Návštěva se musí podrobit POC antigennímu testu, a to s negativním výsledkem. Test nesmí být starší 48 hodin a nevztahuje se na osoby, které ve stejné lhůtě absolvovaly RT-PCR vyšetření nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (výjimka děti do dvou let nic, děti 2-15 jednorázová rouška nebo respirátor).

Děkujeme za pochopení a za ohleduplný a odpovědný přístup.


ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ STŘEDISKO - návštěvy

Informace pro návštěvy v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 14.2.2021 č. 131

Návštěvy jsou povoleny pouze za dodržení následujících podmínek!!!

Osoby, které přicházejí na návštěvu mají povinnost:
- před zahájením návštěvy se prokázat POC testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, RTC-PCR vyšetřením s negativním výsledkem ne starším 48 hodin a doložit o tom doklad
- osoby, které v době 90 dnů prodělaly onemocnění COVID-19 mohou absolvovat návštěvu, ovšem až po doložení dokladu o prodělaném onemocnění
- po dobu návštěvy používat vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, jednorázové rukavice
- v jeden okamžik v rámci návštěvy u klienta  je možná návštěva pouze 1 osoby!

Děkujeme!


DĚTSKÉ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

4.1. se otevírá lůžková část dětského oddělení. Dětská JIP je zatím uzavřena.
Akutní stavy, patřící na JIP se budou posílat nadále do nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Dětské ambulance i LSPP jsou stále v provozu.

UZAVŘENÍ DĚTSKÉ JIP

S účinností od 20.10.2020 je dětská JIP uzavřena.

Pacienti budou hospitalizováni v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

Dětské ambulance i LSPP jsou stále v provozu.


Společný lůžkový fond 2. NP CO I.

SLF 2 v provozu jako covid stanice.


NEUROLOGICKÁ JIP

Neurologická JIP je přestěhována do 5. NP budovy D (CO II., bývalé prostory dětské JIP).


PROVOZ ORTOPEDICKÝCH AMBULANCÍ

Rozsah ambulantní péče o ortopedické pacienty v rámci epidemiologické situace stran COVID-19:

- ambulatní péče je nadále zachována pro akutní pacienty a pacienty sledované v pooperačním období.
- péče o novorozence v rámci sonografického screeningu kyčlí je zachována, především u dětských pacientů  s jakoukoli ordinovanou pomůckou z prvního vyšetření v porodnici.
- kontroly, které jsou zbytné /např.: dlouhodobé sledování po TEP kloubů/ se odkládají, nikoli však u pacientů, kteří mají novou změnu stavu po TEP.


SONO KYČLÍ U DĚTÍ

Sonografie kyčlí je prováděna pouze v případě doporučení ortopedické pomůcky z porodnice nebo ambulance, po předchozí telefonické domluvě na čísle 572 529 614 nebo 572 529 627.


ZRUŠENÍ PLÁNOVANÝCH OPERAČNÍCH VÝKONŮ

S ohledem na vývoj onemocnění COVID-19 v uherskohradišťském okrese ruší UHN a.s. plánované operační výkony do odvolání. Pacienti, kterých se to týká, budou telefonicky kontaktováni.

Toto opatření se netýká akutních výkonů a ambulantně prováděných operací.


OMEZENÍ ORTOPEDICKÉ PLÁNOVANÉ OPERATIVY

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme nuceni omezit ortopedickou plánovanou operativu, která by vyžadovala následnou pooperační intenzivní péči (odd. JIP).


PROVOZ INFEKČNÍ AMBULANCE

Infekční ambulance pro „necovidové“ pacienty funguje pouze dva dny - ordinujeme v úterý a čtvrtek v době 7.00 - 15.30 hod.

Infekční ambulance pro "covidové" pacinety funguje pondělí až pátek, v době od 7.00 - 15.30 hod.

Pacienti s příznaky covid a covid pozitivní přichází k hlavnímu vchodu infekční ambulance, kde zazvoní na zvonek u dveří. Zde si ho vyzvedne sestra z ambulance a odvede do izolační čekárny.

Prosíme všechny pacienty i obvodní lékaře, aby se raději předem objednávali na čísle 572 529 654. Předcházíte tak zbytečným nedorozuměním a kumulaci v ambulancích. Děkujeme.


CT

Vstup na CT do budovy B je možný pouze přes budovu Centrálního objektu I., spojovacím krčkem ve 2. nadzemním podlaží.