PLICNÍ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

Plicní lůžkové oddělení je s účinností od 26. 11. 2020 opět v provozu v prostorách budovy G (stará interna).

Taktéž stanice SLF (Společný lůžkový fond) 5. NP v Centrálním objektu I. je od 26. 11. 2020 v provozu.


ZRUŠENÍ "COVIDOVÉ" STANICE

S účinností od 25. 11. 2020 je zrušena „covidová“ stanice SLF (Společný lůžkový fond) 2. NP v Centrálním objektu I. Oddělení SLF 2 zůstává uzavřeno.


NEUROLOGICKÁ JIP

Neurologická JIP je přestěhována do 5. NP budovy D (CO II., bývalé prostory dětské JIP).


PROVOZ ORTOPEDICKÝCH AMBULANCÍ

Rozsah ambulantní péče o ortopedické pacienty v rámci epidemiologické situace stran COVID-19:

- ambulatní péče je nadále zachována pro akutní pacienty a pacienty sledované v pooperačním období.
- péče o novorozence v rámci sonografického screeningu kyčlí je zachována, především u dětských pacientů  s jakoukoli ordinovanou pomůckou z prvního vyšetření v porodnici.
- kontroly, které jsou zbytné /např.: dlouhodobé sledování po TEP kloubů/ se odkládají, nikoli však u pacientů, kteří mají novou změnu stavu po TEP


UZAVŘENÍ DĚTSKÉHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ I DĚTSKÉ JIP

S účinností od 20.10.2020 je dětské lůžkové oddělení a dětská JIP uzavřena.

Pacienti budou hospitalizováni v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

Dětské ambulance i LSPP jsou stále v provozu!


UZAVŘENÍ LŮŽKOVÉ STANICE RHB

Lůžková stanice Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny je do odvolání uzavřena. Ambulance fungují v běžném provozu.


SONO KYČLÍ U DĚTÍ

Sonografie kyčlí je prováděna pouze v případě doporučení ortopedické pomůcky z porodnice nebo ambulance, po předchozí telefonické domluvě na čísle 572 529 614 nebo 572 529 627.


ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍM STŘEDISKU

S ohledem na epidemiologickou situaci a v souladu s Nařízením mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 10/2020 se na Zdravotně sociálním středisku s účinností ode dne 9.10.2020 až do ODVOLÁNÍ vyhlašuje ZÁKAZ NÁVŠTĚV A TO I VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH!!

Výjimky:

- klienti s omezenou svéprávností,

- klienti v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Děkujeme všem za pochopení.


ZRUŠENÍ PLÁNOVANÝCH OPERAČNÍCH VÝKONŮ

S ohledem na vývoj onemocnění COVID-19 v uherskohradišťském okrese ruší UHN a.s. plánované operační výkony do odvolání. Pacienti, kterých se to týká, budou telefonicky kontaktováni.

Toto opatření se netýká akutních výkonů a ambulantně prováděných operací.


OMEZENÍ ORTOPEDICKÉ PLÁNOVANÉ OPERATIVY

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme nuceni omezit ortopedickou plánovanou operativu, která by vyžadovala následnou pooperační intenzivní péči (odd. JIP).


PROVOZ INFEKČNÍ AMBULANCE

Infekční ambulance pro „necovidové“ pacienty funguje pouze dva dny - ordinujeme v úterý a čtvrtek v době 7.00 - 15.30 hod.

Infekční ambulance pro "covidové" pacinety funguje pondělí až pátek, v době od 7.00 - 15.30 hod.

Pacienti s příznaky covid a covid pozitivní přichází k hlavnímu vchodu infekční ambulance, kde zazvoní na zvonek u dveří. Zde si ho vyzvedne sestra z ambulance a odvede do izolační čekárny.

Prosíme všechny pacienty i obvodní lékaře, aby se raději předem objednávali na čísle 572 529 654. Předcházíte tak zbytečným nedorozuměním a kumulaci v ambulancích. Děkujeme.


UZAVŘENÍ PLOCHY Z DŮVODU VÝSTAVBY PARKOVIŠTĚ

Z důvodu výstavby nového parkoviště bude zpevněná plocha po bývalé ortopedii od 21. 9. 2020 do 10. 12. 2020 UZAVŘENA.

Prosíme, využívejte jiné vyhrazené parkovací plochy V a PŘED areálem nemocnice.


Oddělení ošetřovatelské péče je přestěhováno do budovy P


AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE - přestěhování

Od 7. 9. 2020 najdete Ambulanci klinické psychologie v budově G, ve 3. NP.


STĚHOVÁNÍ - RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

SONOGRAFIE se nachází ve 2. NP Centrálního objektu II, tj. budova D.


CT

Vstup na CT do budovy B je možný pouze přes budovu Centrálního objektu I., spojovacím krčkem ve 2. nadzemním podlaží.


 

 

NÁVŠTĚVY POVOLENY NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ A V PORODNICI

Nemocnice Zlínského kraje povolují od pondělí 25. května 2020 návštěvy na dětských odděleních a v porodnicích.

Na dalších odděleních všech čtyř zdravotnických zařízení nadále platí zákaz návštěv. Na společném postupu se dohodla vedení nemocnic ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži po pečlivém zvážení všech rizik, jimž by při stále probíhající pandemii koronaviru byli vystaveni pacienti i zdravotnický personál.
Více informací: ZDE.

 


 

 

STĚHOVÁNÍ MAMOGRAF

Od 27.7.2020 jsou MAMOGRAFIE a SONOGRAFIE PRSU přestěhovány z budovy B do přízemí budovy F (Skleňák).


 

PARKOVÁNÍ

S účinností od 4.5.2020 je pro veřejnost opět zpoplatněn vjezd do areálu nemocnice, s výjimkou držitelů průkazu ZTP. Volný výjezd již nebude poskytován ani za nákup v lékárně, oční optice a zdravotnických potřebách.