Od 26.7. do 6.8.2021 prim. Rezek (Onkologie) - dovolená.


Dětská neonatologická ambulance - dovolená

26.7. - 6.8.2021


Dětská kardiologická ambulance - dovolená

26.7. - 6.8.2021


Diabetologie (MUDr. Píšťková) - dovolená

26.7. - 6.8.2021


Sonografie 2 (MUDr. Bělíková) - dovolená

26.7. - 30.7.2021


Endokrinologická ambulance (MUDr. Hondlová) - dovolená

26.7. - 6.8.2021

Endokrinologická ambulance (MUDr. Poledniková) - dovolená

22.7. - 30.7.2021


Revmatologická ambulance (MUDr. Pavlík) - dovolená

26.7. - 30.7.2021


ORL ambulance - dovolená:


28.7. - 29.7.2021


 

Umožnění návštěv ve zdravotnickém zařízení za daných podmínek:

🔹 1. osoba navštěvující pacienta po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek třídy FFP2nebo KN95 (na oddělení se respirátory nevydávají) bez výdechového ventilu, s výjimkou:

 • dětí do dvou let
 • dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének

🔹 2. návštěvu lze vykonat pouze za podmínky, že před zahájením návštěvy osoba prokáže, že:

 • absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test nebo nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem
 • byla očkovány a doloží, že:
  • od aplikace první dávky  dvoudávkového systému uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

  • od aplikace první dávky dvoudávkového systému uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

  • od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nemá klinické příznaky. 

 • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění a od POC testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více jak 180 dní
 • na místě podstoupí s negativním výsledkem preventivní antigenní test (vlastní) určený pro sebetestování či povolený MZČR k použití laikem
 • absolvovala nejdéle před 72 hodinami s negativním výsledkem test dle pravidel jiného MO MZČR o povinném testování zaměstnanců nebo testování ve školských zařízeních (doloží prohlášením zaměstnavatele nebo školy nebo čestným prohlášením, příp. čestným prohlášením zákonného zástupce)

Vše výše uvedené platí při dodržení všech režimových opatření nemocnice.


 

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ STŘEDISKO - návštěvy

Návštěvy jsou povoleny pouze za dodržení následujících podmínek !!

Osoby, které přicházejí na návštěvu mají povinnost:

- před zahájením návštěvy se prokázat POC testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, RTC-PCR vyšetřením s negativním výsledkem ne starším 48 hodin a doložit o tom doklad
- osoby, které v době 90 dnů prodělaly onemocnění COVID-19 mohou absolvovat návštěvu, ovšem až po doložení dokladu o prodělaném onemocnění
nebo se prokázat vystaveným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID – 19, a od aplikace druhé očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednorázového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění COVID-19

- po celou dobu návštěvy používat vlastní respirátor třídy FFP2 a jednorázové rukavice,

- v jeden okamžik v rámci návštěvy je možná návštěva pouze 1 osoby.

Děkujeme!


SONO KYČLÍ U DĚTÍ

Sonografie kyčlí je prováděna pouze v případě doporučení ortopedické pomůcky z porodnice nebo ambulance, po předchozí telefonické domluvě na čísle 572 529 614 nebo 572 529 627.


PROVOZ INFEKČNÍ AMBULANCE

Infekční ambulance pro „necovidové“ pacienty funguje pouze dva dny - ordinujeme v úterý a čtvrtek v době 7.00 - 15.30 hod.

Infekční ambulance pro "covidové" pacinety funguje pondělí až pátek, v době od 7.00 - 15.30 hod.

Pacienti s příznaky covid a covid pozitivní přichází k hlavnímu vchodu infekční ambulance, kde zazvoní na zvonek u dveří. Zde si ho vyzvedne sestra z ambulance a odvede do izolační čekárny.

Prosíme všechny pacienty i obvodní lékaře, aby se raději předem objednávali na čísle 572 529 654. Předcházíte tak zbytečným nedorozuměním a kumulaci v ambulancích. Děkujeme.


CT

Vstup na CT do budovy B je možný pouze přes budovu Centrálního objektu I., spojovacím krčkem ve 2. nadzemním podlaží.