Dialyzační středisko má k dispozici 12 dialyzačních lůžek a je vybavené veškerou současnou moderní technologií. Poskytuje celé spektrum výkonů: hemodialýzu, peritoneální dialýzu, hemofiltraci a hemodiafiltraci. Některé výkony zajišťuje ve spolupráci s ARO. Pokud pacientům nepostačuje ambulantní léčba, jsou hospitalizováni na některém z oddělení nemocnice podle charakteru jejich onemocnění. Kromě lékařů vlastního oddělení zajišťuje péči o pacienty dalších deset plně erudovaných lékařů ve službě.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 571

Budova F, 2. patro.

mapa...
Mapka nemocnice