Transfuzní služba jako jeden z nejmladších lékařských oborů začala v tehdejším  Československu fungovat teprve v r. 1948. Brzy poté, v r. 1950, byla zřízena miniaturní krevní banka i v uherskohradišťské nemocnici (v rámci chirurgického oddělení).

Samostatná budova transfuzní stanice byla vybudována adaptací a přístavbou ubytovny zdravotních sester v roce 1952. Do čela oddělení byl jmenován nejdříve MUDr. V. Neuman (pod jeho vedením byl v roce 1953 zahájen odběr krve dárců uzavřeným systémem), po něm MUDr. Dušan Hradil (1957). Nastává rozvoj bezplatného dárcovství, a to zejména po roce 1962 díky spolupráci s Československým červeným křížem.

V roce 1971 se na celých 19 let stává primářkou hematologicko-transfuzního oddělení MUDr. Vlasta Koudelková. Za její éry je již nedílnou součástí pracoviště i hematologická laboratoř, koagulační laboratoř a hematologická ambulance pro nemocné s hematologickými chorobami. Dárcovské odběry se provádějí už jen bezpříspěvkově podle předem připraveného plánu ve spolupráci s obvodními a závodními lékaři.

V roce 1990 je jmenována přednostou oddělení MUDr. Jaroslava Maláčová, v r. 2006 pak MUDr. Marta Černá, kterou 1. 7. 2022 ve funkci vystřídal MUDr. René Kamrla.