Zajišťujeme dispenzarizaci dětských pacientů s nadváhou a obezitou. Součástí vyšetření je rozbor aktuálního stavu, základní edukace o zdravém životním stylu, racionálním stravování a vhodných pohybových aktivitách.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 589

Budova D (nový pavilon interny) - CO2, 5. patro

mapa...
Mapka nemocnice

Ordinační hodiny

Pondělí: 8.00 - 15.00 hod.

Přinést s sebou

Doporučení odesílajícího lékaře a kartičku pojištěnce.

Podrobná charakteristika

Ve snaze o včasnou diagnostiku vznikajících komplikací a k odlišení sekundárních forem obezity indikujeme laboratorní a jiná pomocná vyšetření.

Ve spolupráci s nutriční ambulancí zajišťujeme možnost nutričního poradenství a nabízíme možnost kondičního cvičení pod vedením zkušené fyzioterapeutky. V indikovaných případech doporučujeme lázeňskou léčbu.

Připojené soubory