V laboratoři na Oddělení klinické biochemie nabízíme nové vyšetření pro zlepšení diagnostiky karcinomu prostaty. Jde o vyšetření proPSA a s ním související výpočet PHI indexu, které mohou výrazně pomoci v rozhodování o dalším postupu vyšetřování a léčby prostaty.

Toto vyšetření je plně hrazeno pojišťovnou, pokud ho indikuje ošetřující lékař (urolog nebo obvodní lékař). Vyšetření lze provést i pro samoplátce.

V současnosti stanovujeme celkové PSA a free PSA. Samotná hodnota proPSA se pro interpretaci nepoužívá. Hodnocení se vždy provádí pomocí PHI indexu "zdravé prostaty", který kombinuje výsledky stanoveného PSA-T, PSA-F a proPSA.

 

Značení metody: proPSA

Podmínky provedení:  vždy, je-li PSA-T v intervalu 2-10 µg/l

PHI index: výpočet, bezrozměrné číslo

 

V komentáři žádanky bude vždy uvedeno hodnocení rizika karcinomu prostaty.

PHI   0  -  21   negativní

PHI  22 -  40   zvýšené riziko

PHI      > 40    pozitivní vzorek

 

Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonu 572 529 770 nebo 572 529 778.