Vyšetření okultního krvácení

 

OKB oznamuje, že od 1. října 2016 ruší kvalitativní stanovení hemoglobinu ve stolici (v NIS zadávané pod zkratkou St.OK). Vyšetření okultního krvácení bude na základě doporučení ČSKB nadále prováděno pouze kvantitativní metodou (v NIS zadávené pod zkratkou FOB).

Toto stanovení je v současné době nejpřesnější metodou, vhodnou  pro screening kolorektálního karcinomu, Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy atd. Stanovení je specifické pro lidský hemoglobin, nevyžaduje tedy žádnou omezující dietu.

Odběr stolice se provádí do speciálních zkumavek s extrakčním pufrem. Vzorek je ve zkumavce uložené v ledničce stabilní 1 týden.

Odběrové zkumavky jsou k dispozici ve skladu MTZ (spolu s letáky pro pacienty - Provedení odběru vzorku stolice). Stanovení lze provést jen ze správně odebraného vzorku stolice v odpovídajících zkumavkách!!

 

Upozornění:

Zkumavky na kvalitativní stanovení hemoglobinu ve stolici již nejsou ve skladu MTZ k dispozici a nebudou se nadále objednávat. Pokud máte na Vašich odděleních ještě nějaké zkumavky ke kvalitativnímu vyšetření v zásobě, prosím dopotřebujte je, po spotřebování vyvíjecích činidel nebudeme vyhodnocení provádět.

 

Pro praktické lékaře:

Ordinace praktických lékařů mají možnost provádět kvalitativní stanovení hemoglobinu ve stolici ve svých ordinacích. Toto vyšetření mohou vykazovat pojišťovnám, je hrazeno dle sazebníku.

 

Případné dotazy na tel.: 572 529 770/778