Vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou 1x za 2 roky.

Pacientky, které se objednávají na naše pracoviště poprvé a dříve dojížděly na mamografické vyšetření do jiných zdravotnických zařízení, musí mít u sebe žádanku od ošetřujícího lékaře (neplatí v případě samoplátkyň) spolu s výsledky posledního vyšetření prsů (platné pro indikované pacientky i samoplátkyně). Před samotným termínem vyšetření na našem oddělení, prosíme pacientky o kontaktování předchozího navštěvovaného zařízení a zajištění přeposlání mamografických snímků v elektronické podobě. Písemná i obrazová dokumentace je vyžadována také u žen, které mají zájem o sonografické vyšetření prsů, a dříve docházely na jiné pracoviště.

Děkujeme za spolupráci!

 

Průběh vyšetření

Před vyšetřením není nutná žádná příprava. V kabince si pacientka odloží oděv do půl pasu, pak přejde k mamografu, kde bude prs vždy mírně stlačen mezi pracovní desky přístroje - toto je nutné pro dobrou kvalitu snímků. Na každý prs se provádí 2 projekce, celkem tedy 4 snímky. Vlastní vyšetření trvá 10-15 min. Po ukončení vyšetření se pacientka obleče a posadí v čekárně. Zpracování snímků a jejich hodnocení odbornými lékaři trvá asi 30-40 min.

Dle zvážení lékaře na mamografické vyšetření mohou navazovat další vyšetření - ještě v týž den ultrazvukové vyšetření, je-li nutná biopsie (odběr vzorku tkáně přes kůži při místním znecitlivění jehlou o něco silnější než je běžná injekční jehla) či punkce (odběr tekutiny přes kůži tenkou jehlou), pak je pacientka objednána na jiný den, nejpozději však do 14 dnů. Získaný biologický materiál se odesílá k laboratornímu zpracování.


Mamografický screening

Screening je celostátní zdravotnický program, který umožňuje časný záchyt zhoubných nádorů prováděním preventivních vyšetření v populaci. Mamografický screening je preventivní vyšetření žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění - jedná se o tzv. bezpříznakové ženy, vyšetření se provádí ve screeningových mamodiagnostických centrech.

 

Základní varianty mamografického vyšetření:

Screeningové mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění se provádí u žen, která splňují tato kritéria:

    • jsou ve věku od 45 let,
    • vyšetření je prováděno ve dvouletých intervalech,
    • jedná se o bez příznakové ženy,
    • ženy mají žádanku od svého praktického lékaře nebo od gynekologa

Screeningové mamografické vyšetření – samoplátkyně se provádí u bez příznakových žen, které nesplňují podmínku věku (jsou mladší 45 let) nebo interval od předchozího mamografického vyšetření je kratší dvou let. U těchto žen lze v případě zájmu provést screeningovou mamografii nebo preventivní ultrazvukové vyšetření za přímou úhradu podle ceníku nadstandardních a placených služeb.

Vyšetření u žen, které si nahmataly nějakou zatvrdlinku nebo bulku – symptomatické ženy. V těchto případech by žena měla navštívit gynekologa nebo onkologa, ten zajistí další postup a pokud se u ženy provede mamografické vyšetření, jedná o tzv. diagnostickou mamografii, která je vždy hrazena ze zdravotního pojištění.