Stanice disponuje 30 lůžky - pokoje pacientů jsou 2, 3 a 5 lůžkové.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 689

Budova G, 3. nadzemní podlaží. 

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Na lůžkovém oddělení diagnostikujeme a léčíme všechna neurologická onemocnění (cévní mozkové příhody, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, epilepsie, vertebrogenní a diskogenní onemocnění aj.). U nejasných a komplikovaných případů úzce spolupracujeme s neurologickou klinikou FN u sv. Anny v Brně a s neurologickou klinikou FN v Olomouci. U onemocnění, které vyžadují zásah neurochirurga potom s neurochirurgickým oddělením Krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně a dále s neurochirurgickou klinikou FN Brno Bohunice nebo s neurochirurgickou klinikou Ústřední vojenské nemocnice v Praze.