Stanice disponuje 12ti pokoji - dvou a tří lůžkové, se sociálním zařízením. Součástí vybavení oddělení je závěsný systém pro imobilní pacienty a tělocvična pro pacienty po CMP.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 689

Budova B, 3. nadzemní podlaží. 

mapa...
Mapka nemocnice

Návštěvní hodiny

Denně 14.00 - 16.00 hod.

Podrobná charakteristika

Na lůžkovém oddělení diagnostikujeme a léčíme všechna neurologická onemocnění (cévní mozkové příhody, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, epilepsie, vertebrogenní a diskogenní onemocnění aj.). U nejasných a komplikovaných případů úzce spolupracujeme s neurologickou klinikou FN u sv. Anny v Brně a s neurologickou klinikou FN v Olomouci. U onemocnění, které vyžadují zásah neurochirurga potom s neurochirurgickým oddělením Krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně a dále s neurochirurgickou klinikou FN Brno Bohunice nebo s neurochirurgickou klinikou Ústřední vojenské nemocnice v Praze.