JIP disponuje celkem 8 lůžky ( 6 v prostorách neurologické JIP, 2 lůžka detašovaná na pracovišti interní JIP).

Kontakt / umístění

Pracovna lékaře:
tel.: 572 529 811

Chodba - sestry:
tel.: 572 529 688

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C, 2. podlaží).

mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Jednotka intenzivní péče zajišťuje komplexní péči o neurologické stavy ohrožující život (CMP, epileptické stavy , záněty periferního i centrálního nervového systému, nádory CNS, poruchy nervosvalového přenosu a další). Toto pracoviště je i součástí sítě Iktových center ČR, jako takové zajišťuje vysoce specializovanou péči o pacienty s CMP.