Extrapyramidová poradna se zabývá nemocemi neurodegenerativního původu. Základním okruhem nemocí jsou Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy, nemoci s kognitivní poruchou a poruchou hybnosti, demence.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 695

Budova B, 2. NP

mapa...
Mapka nemocnice

Ordinační hodiny

Čt: 7.30 - 12.00 hod.

Podrobná charakteristika

Poradna zajišťuje neurologické vyšetření a navazující diagnostické kroky, úzce spolupracuje s dalšími odbornostmi (logoped, psycholog, rehabilitace, psychiatr, radiolog). V případě komplikovaných a nejasných stavů spolupracuje s vyššími pracovišti (Olomouc, Brno).