Traumatologické oddělení vzniklo jako samostatné oddělení 1. 5. 2011. Od svého vzniku zabezpečuje plnohodnotné ošetření úrazů pro region Uherského Hradiště s jeho blízkým i širokým okolím. Za roky své existence dosáhlo oddělení výrazný posun v indikační oblasti, operační léčbě a doléčování pacientů. Zároveň se významně zvýšil počet ambulantně ošetřených, hospitalizovaných a odoperovaných pacientů.