Vzniklo v nemocnici v Uherském Hradišti v roce 1947 z podnětu přednosty brněnské ortopedické kliniky prof. Frejky, který usiloval aby se odborná ortopedická péče dostala i mimo Brno do krajů s velkým výskytem ortopedických nemocí a vad. K nim patřilo i Slovácko se značným výskytem kostní a kloubní tuberkulosy a následků dětské obrny. Vybudováním ortopedického oddělení v tehdejší Zemské nemocnici v Uherském Hradišti byl pověřen odborný asistent prof. Frejky: MUDr. Mojmír Dufek. Vznikajícímu oddělení byl přidělen přízemní pavilon s 54 lůžky, ale bez operačního sálu a přiměřených prostor. Operační činnost se křížila s provozem chirurgického oddělení a docházelo k nejrůznějším kolizím. Teprve v roce 1952 – 1953 byl ke starému ortopedickému pavilonu přistavěn nový jednopatrový pavilon jako dlouhodobé provizorium. Primář MUDr. Mojmír Dufek, pečlivý operatér, který zaváděl na oddělení nové metody, které se neuskutečňovaly někdy ani na fakultních klinikách měl ztíženou práci v tom, že v roce 1956 musely odejít zkušené řádové sestry a pro poměrně náročnou práci bylo třeba věnovat zvýšenou pozornost odborné přípravě civilních sester. Když po roce 1952 přibyli další dva lékaři, podařilo se i v této obtížné době vykonávat kvalitní lůžkovou i ambulantní péči. Z podnětu primáře M. Dufka byla v Uherském Hradišti zřízena protetika – tehdy první v kraji.

Na počátku činnosti oddělení byly v závislosti na technických možnostech uplatňovány více konzervativní metody, avšak postupně byly vytvářeny předpoklady, aby mohly být stále častěji aplikovány metody operační. Zpočátku byla věnována převážná pozornost chronickým onemocněním, ale v souladu s obecnými tendencemi se oddělení zabývalo i traumatologií. Významnou součástí činnosti ortopedického oddělení byla prevence, zejména v úzké spolupráci s pediatry při vyhledávání vrozených vad, zejména kyčlí, a úsilí o včasné zahájení přiměřeného ošetřování. Postupně dobrá anestezie, slušně vybavený operační sál i zkušenosti lékařského i sesterského personálu umožňovaly s přijatelným operačním rizikem vykonávat i složité operace na kostech, velkých kloubech a jejich okolí. Lze konstatovat, že v sedmdesátých letech už bylo vybudováno moderně orientované oddělení, jehož pracovníci získávali stále nové zkušenosti, s nimiž se seznamovali na ortopedických seminářích, pořádaných zde jako oblastní. V Uherském Hradišti tak byla vytvořena tradice kvalifikované ortopedické zdravotní péče. Zástupcem primáře byl MUDr. Jan Zábranský, od roku 1973 primář nově zřízeného rehabilitačního oddělení.

Důstojným nástupcem MUDr. M. Dufka se stal v roce 1975 MUDr. Zdeněk Šigut, CSc., který pokračoval v úspěšné konzervativní i operační léčbě. V endoprotetické léčbě byla zaváděna implantace umělých kloubních náhrad, v endoskopické léčbě ošetřování ramenních, kolenních a hlezenních artróz využitím artroskopu a další léčebné metody. Významnou součástí léčebné péče oddělení byla traumatologii, ze které se v roce 2011 stal samostatný primariát a i nadále dětská ortopedie. Od roku 2002 do roku 2008 byl primářem ortopedického oddělení MUDr. Martin Fila, jeho nástupcem byl v letech 2009 až 2017 MUDr. Lubomír Paštika. Od 1. prosince 2017 je primářem oddělení MUDr. Martin Skládal, PhD.