Koncem roku 1953 je pověřen MUDr. Emanuel Tihon (*1925), internista Baťovy nemocnice ve Zlíně, založením lůžkového oddělení Tuberkulóza a respirační nemoci v uherskohradišťské nemocnici, které je s kapacitou 36 lůžek otevřeno v únoru 1954. Postupem let dochází k rozvoji podoborů bronchologie, funkční diagnostiky a alergologie. V roce 1973 se primář MUDr. Tihon stává krajským odborníkem oboru TRN a v roce 1975 hlavním odborníkem České republiky.

V té době byl prioritou našeho oboru boj s tuberkulózou. Nesmírným úsilím lékařů a zdravotních sester (zejména aktivním vyhledáváním osob nemocných tuberkulózou – například v roce 1972 bylo odebráno sputum na TBC vyšetření 10 619 osobám, bylo provedeno 303 domácích návštěv lékařem a 807 zdravotními sestrami, ještě v roce 1983 bylo například provedeno 23 810 štítovkových snímků) dochází zejména v 60. a 70. letech k významnému poklesu výskytu tuberkulózy v celé České republice. Například na území uherskohradišťského okresu (146 000 obyvatel) onemocnělo tuberkulózou v roce 1960 celkem 201 osob, v roce 1972 ještě 86 osob, v roce 1985 klesá počet nemocných na 32, na přelomu 21. tisíciletí se pohybuje výskyt TBC kolem 12 nově nemocných za rok.

V roce 1976 je zásluhou primáře MUDr. Emanuela Tihona otevřen stávající „plicní“ pavilon, který se v těch letech stává bronchopneumochirurgickým centrem jihovýchodní Moravy (pro okresy Břeclav, Kyjov, Hodonín, Zlín a částečně Kroměříž), především zásluhou spolupráce s torakochirurgem MUDr. Ladislavem Šípkem. Koncem 70. let bylo prováděno v naší nemocnici za spolupráce s chirurgickým oddělením a ARO ročně více než 20 torakotomií, 20 mediastinoskopií a 10 plicních biopsií dle Klassena. V roce 1979 odstupuje MUDr. Emanuel Tihon ze zdravotních důvodů z funkce primáře a od roku 1980 jej ve funkci nahrazuje MUDr. Zdeněk Hlobil, který se po jednoročním působení ve funkci primáře plicní kliniky v Ostravě vrací zpět na své původní pracoviště. V roce 1994 se stává primářem MUDr. Dušan Hanák.

Novou kapitolu v diagnostice a léčbě plicních nemocí představuje rozšíření vyšetřovací techniky v roce 1985 o fibrobronchoskopická vyšetření. Například ještě v roce 1981 bylo na našem oddělení provedeno 772 rigidních bronchoskopií, v roce 1986 klesá počet rigidních bronchoskopií na 660 a současně je provedeno 457 flexibilních bronchoskopií. Koncem 80. let se stává flexibilní technologie již běžně dostupnou i pro ostatní okresní oddělení a tak současně s obměnou na vedoucích místech okolních plicních oddělení a dalším rozvojem našeho oboru postupně zaniká význam našeho pracoviště jako bronchopneumochirurgického centra.

Další velmi důležitý mezník v rozvoji diagnostiky a léčby plicních nemocí představuje rok 1993, kdy bylo naše oddělení vybaveno fibro-bronchoskopem s videorekordérem a TV obrazovkou, funkční laboratoř o nový dokonalejší spirometrický přístroj, umožňující měřit celkovou plicní kapacitu s reziduálním objemem a bronchomotorické testy a v nemocnici na centrálním rentgenu byl instalován první CT přístroj. V roce 2002 nemocnice zakoupila nový bodypletysmograf a v roce 2006 a 2007 digitální bronchovideoskop. V průběhu let pracovali v plicním oboru na území našeho okresu tito lékaři: MUDr. Emanuel Tihon, MUDr. František Hub, MUDr. Karel Skuherský, MUDr. Lumír Fila, MUDr. Zdeněk Hlobil, MUDr. Stanislav Polehňa, MUDr. Petr Petřík, MUDr. Naděžda Mikušová, MUDr. Vladimír Hrouzek, MUDr. Dušan Hanák, MUDr. Jiří Tihon, MUDr. Jiří Vlček, MUDr. Vladimír Klapal, MUDr. Alice Mlýnková, MUDr. Milena Křiváková, MUDr. Marie Velecká, MUDr. Romana Pappová, MUDr. Arnošt Sobol, MUDr. Martina Bajková.

Od roku 3/2013 dochází ke změně na primariátu, do funkce jmenován MUDr. Jiří Tihon. MUDr. Dušan Hanák k 1.8.2013 ukončil pracovní poměr. Současným primářem plicního oddělení je MUDr. Arnošt Sobol (od polovinu roku 2019).