Nekvalitní spánek často způsobují problémy související s dýchacím ústrojím, většina spánkových laboratoří v republice proto funguje v návaznosti na plicní oddělení. Nabízíme vyšetření pomocí polygrafie.

Kontakt / umístění

Objednání pouze od 7:00 -15:00 (pondělí, středa, pátek)
tel.: 724 473 168

Budova B, 4. NP

mapa...
Mapka nemocnice

Příjem pacientů

Není potřeba žádné doporučení specialisty nebo obvodního lékaře.

Podrobná charakteristika

Snažíme se primárně cílit na pacienty s plicními chorobami, vhodný je ale každý pacient, který má pocit, že jeho spánek není osvěžující, je přerušovaný, má zástavy dechu ve spánku, nebo jen zvýšeně chrápe. Všechny tyto spánkové nedostatky mohou způsobit zvýšenou únavu, sníženou pozornost, potřebu spát přes den atp. Velkým problémem může být toto onemocnění zvláště u profesionálních řidičů, kterým pak může hrozit zvýšené riziko dopravních nehod. S nekvalitním spaním se často potýkají chroničtí bronchitici, rizikem je ale také obezita.