Oddělení klinické biochemie UHN je evidováno v registru klinických laboratoří NASKL a zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR.