Kontakt / umístění

tel.: 572 529 905

Budova B, přízemí.

mapa...
Mapka nemocnice

Ordinační hodiny

Út: 8.00 – 12.45 hod. 

St: 8.00 – 12.45 hod.

Pá: 8.00 – 12.45 hod.

Podrobná charakteristika

V anesteziologické ambulanci provádíme komplexní zhodnocení pacienta před plánovaným operačním výkonem či zákrokem. Posoudíme Váš zdravotní stav na základě výsledků předoperačního, laboratorního či dalšího vyšetření a vybereme optimální druh znecitlivění. Jsme schopni včas odhalit možná anesteziologická rizika a v dostatečném časovém odstupu před operací doplnit případná další vyšetření, abychom předešli zrušení operačního termínu těsně před výkonem a snížili riziko komplikací během operace i po ní. Každý pacient před plánovaným výkonem je seznámen s výhodami i nevýhodami jednotlivých druhů znecitlivění a jsou mu zodpovězeny dotazy. Dále podepíše informovaný souhlas s podáním anestezie.

Nejvhodnější termín k objednání do ambulance je 7 - 14 dní (nejpozději však 3 pracovní dny) před nástupem k hospitalizaci.

Připojené soubory