Anesteziologie a resuscitace je oborem poměrně mladým, ale o to větší a bouřlivý rozvoj prodělal v posledních desetiletích. Stejně tak tomu bylo v rámci historického vývoje našeho pracoviště. Anesteziologicko-resuscitační oddělení vzniklo v Uherském Hradišti v roce 1977. Do té doby byla anesteziologická činnost v nemocnici zajišťována skupinou anesteziologů a anesteziologických sester, z nichž většina pocházela z řad chirurgického personálu. Rozvoj anesteziologie a resuscitace byl spjat s technickým pokrokem a vývojem moderních technologií, zejména v oblasti ventilace a monitorace životních funkcí. Pro sedmdesátá léta byl charakteristický rozvoj a specializace chirurgických oborů s rostoucími nároky na chirurgickou intervenci pacientů s těžkými přidruženými chorobami, dětí a starých lidí s nutností zajištění a podpory základních životních funkcí. To byl velký impulz k osamostatnění a vzniku anesteziologie a resuscitace jako samostatného oboru. Prvním primářem ARO v Uherském Hradišti se stal MUDr. Vlastimil Lapčík, který sestavil první anesteziologické týmy a vedl oddělení se šesti kompletně vybavenými resuscitačními lůžky, a který se také zasloužil o vybudování záchranné služby v Uherském Hradišti. Provoz oddělení byl a je rozdělen do částí - anesteziologické, která poskytuje anestezie na operačních sálech a části lůžkové/resuscitační, kde jsou přijati pacienti v akutním ohrožení života, kterým selhává jedna nebo více životních funkcí. Ještě v roce 1980 pracovalo na oddělení ARO 7 lékařů a 17 zdravotních sester. V polovině osmdesátých let došlo k prudkému rozvoji oboru a počet personálu se zdvojnásobil. V roce 1995 se stal přednostou oddělení primář MUDr. Jaromír Maláč. O dva roky později, roku 1997, byla otevřena ambulance bolesti určená pacientům s chronickými bolestmi a onkologickým pacientům. V devadesátých letech anesteziologické postupy a přístroje musely reagovat na rozvoj nových operačních metod. Laparoskopické operace se staly standartním operačním postupem, přibylo i endoskopických výkonů v celkové anestezii, prováděly se náročné neurochirurgické a komplikované cévní výkony. Do praxe proto byly zavedeny nové anesteziologické postupy ve vedení celkové anestezie, došlo k výraznému rozvoji regionální anestezie – ať již centrální (epidurální a subarachnoidální), tak periferních nervových blokád. Proběhla modernizace přístrojového vybavení v obou částech – anesteziologické a lůžkové. Po úmrtí primáře MUDr. Jaromíra Maláče v roce 2006 byla do funkce primářky ARO jmenována MUDr. Irena Šnajdrová. Pod jejím vedením byla dokončena modernizace přístrojového vybavení. V roce 2010 pro trvalý nárůst pacientů vyžadujících dlouhodobější umělou plicní ventilaci bylo otevřeno oddělení Následné intenzivní péče s deseti kompletně vybavenými intenzivními lůžky a dalším přístrojovým vybavením. V roce 2011 se stává novou primářkou ARO MUDr. Anna Petruchová, která stojí v čele oddělení do března roku 2013. Do konce června roku 2013 je pověřen vedením oddělení MUDr. Jan Uhýrek a od července roku 2013 je do funkce primářky ARO opět jmenována MUDr. Irena Šnajdrová. V témže roce, 2013, byla otevřena anesteziologická ambulance, která slouží pro pacienty před plánovanými léčebnými a diagnostickými výkony a jejím cílem je zlepšení přípravy a zdravotního stavu pacientů před operačními zákroky. Od druhé poloviny října roku 2014 oddělení sídlí v moderních prostorách Centrálního objektu chirurgických oborů I (budova C) a nově pod ARO byla převedena Jednotka intenzivní péče chirurgických oborů, která je ve 2. patře Centrálního objektu I (budova C) a má celkem 12 lůžek. V roce 2017 proběhla částečná obměna přístrojového vybavení na lůžkové části. V roce 2018 došlo ke změně ve vedení ARO, ze zdravotního důvodů odešla primářka MUDr. Irena Šnajdrová a od února byl jmenován do funkce primáře MUDr. Lubor Hruška. V roce 2017 a 2018 díky dotacím z IROP (Integrovaný regionální operační program) se uskutečnila další výrazná přístrojová obměna na anesteziologické a lůžkové části oddělení, byly zakoupeny nové anesteziologické přístroje, kompletní obměna monitorovacího systému, resuscitačních lůžek a části ventilátorů na lůžkové/resuscitační stanici, dále přibyl nový přenosný SONO přístroj. V lednu 2019 se přestěhovala stanice NIP do nových prostor ve 3. patře Centrálního objektu II (budova D), nově oddělení NIP má jen 9 intenzivních lůžek.