Anesteziologie a resuscitace je oborem poměrně mladým, ale o to více prodělává bouřlivý rozvoj v posledních desetiletích. Stejně tomu tak bylo v rámci historického vývoje našeho pracoviště.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení vzniklo v Uherském Hradišti v roce 1977.

Do té doby byla anesteziologická činnost v nemocnici zajišťována skupinou anesteziologů a anesteziologických sester, z nichž většina pocházela z řad chirurgického personálu. Rozvoj anesteziologie a resuscitace byl spjat s technickým pokrokem a rozvojem moderních technologií. Sedmdesátá léta jsou charakterizována rozvojem a specializací chirurgických oborů s rostoucími nároky na chirurgickou intervenci pacientů s těžkými přidruženými chorobami, dětí a starých lidí s nutností zajištění a podpory základních životních funkcí a anesteziologie a resuscitace se vyvíjí jako samostatný obor. Prvním primářem ARO v Uherském Hradišti se stal MUDr. Vlastimil Lapčík, který sestavil první anesteziologické týmy a vedl oddělení se šesti kompletně vybavenými resuscitačními lůžky a odpovídajícím přístrojovým vybavením a který se také zasloužil o vybudování záchranné služby v Uherském Hradišti. Provoz oddělení byl a je rozdělen do dvou částí -anesteziologickou, která poskytuje anestezie na operačních sálech a část lůžkovou-resuscitační, kde jsou přijati pacienti v akutním ohrožení života, kterým selhává jedna nebo více životních funkcí. Ještě v roce 1980 pracovalo na oddělení ARO 7 lékařů a 17 zdravotních sester. V polovině osmdesátých let došlo k prudkému rozvoji oboru a počet personálu se zdvojnásobil. V roce 1995 se stal přednostou oddělení primář Jaromír Maláč. O dva roky později je otevřena ambulance bolesti určená onkologickým pacientům a pacientům s chronickými bolestmi. Do praxe byly zavedeny nové anesteziologické techniky a postupy vedení celkové i regionální anestezie a začala modernizace přístrojového vybavení v úseku anestezie a v lůžkové části. Anesteziologické techniky reagovaly na rozvoj nových operačních metod, laparoskopické operace se stávají standartním operačním postupem, přibývá endoskopií v celkové anestezii, provádí se náročné neurochirurgické a komplikované cévní výkony. Po úmrtí primáře Maláče v roce 2006 byla do funkce jmenována MUDr. Irena Šnajdrová. Pod jejím vedením byla dokončena modernizace přístrojového vybavení, byly zavedeny novinky v neodkladné a dlouhodobé resuscitační péči a pro trvalý nárůst těžce nemocných pacientů, vyžadujících umělou plicní ventilaci, bylo otevřeno v roce 2009 oddělení chronické intenzivní péče s deseti kompletně vybavenými resuscitačními lůžky a přístrojovým vybavením. Je určeno pacientům, u nichž se již stabilizovaly základní životní funkce, ale kteří jsou ještě závislí na ventilátoru a potřebují intenzivní rehabilitaci a psychoterapii. V roce 2011 se stává novou primářkou ARO MUDr. Anna Petruchová, která stojí v čele oddělení do března roku 2013. Do konce června tohoto roku je pověřen vedením oddělení MUDr. Jan Uhýrek a od 1. 7. 2013 je do funkce primářky ARO jmenována MUDr. Irena Šnajdrová. V tomto roce je otevřena anesteziologická ambulance pro pacienty před plánovanými léčebnými a diagnostickými výkony. Se zavedením nových bezpečných anesteziologických metod v poslední době a díky vybavení oddělení moderní přístrojovou technikou patří ARO v Uherském Hradišti nejen k nejmoderněji vybaveným oddělením nemocnice, ale v současné době jsme schopni s úspěchem provádět bezpečně výkony, které by například před 10-15 lety byly velmi rizikové až neproveditelné. Při trendové analýze spektra našich pacientů se pohybujeme s naší péčí stále více směrem do rizikovější skupiny pacientů – ke starším a nemocnějším lidem. Bez moderního přístrojového vybavení a farmak by to nebylo možné. Ten nejpodstatnější faktor je však erudovaný a dobře zaškolený tým lékařů a sester, bez nichž by i sebelepší technika a léky byly k ničemu. Ročně je ošetřeno na lůžkové části okolo 250 pacientů a na operačních sálech podáme kolem 7500 anestezií. Součástí naší činnosti je anesteziologická ambulance a ambulance bolesti. Od druhé poloviny října r. 2014 oddělení sídlí v moderních prostorách Centrálního objektu chirurgických oborů (budova C).