Pečuje o pacienty trpící dlouhodobou nebo běžnými metodami nezvládnutelnou bolestí z různých příčin - bolestí nádorového i nenádorového původu.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 905 - volejte pouze v ordinační dny

Budova D, přízemí

 

mapa...
Mapka nemocnice

Ordinační hodiny

Pondělí: 8:00 - 15:00 (MUDr. Raidová)

Úterý: 8:00 - 15:00 (MUDr. Zemková)

Příjem pacientů

Pacienti jsou přijímáni k vyšetření pouze na doporučení praktického nebo odborného lékaře. K vyšetření je nutné se předem objednat telefonicky v ordinačních hodinách.

Přinést s sebou

Doporučení odesílajícího lékaře s krátkou epikrízou o dosavadním průběhu a léčbě onemocnění, o všech dalších nemocech, s farmakologickou anamnézou a výsledky posledních klinických a laboratorních vyšetření. Průkaz zdravotní pojišťovny.

Podrobná charakteristika

Ambulance se zabývá diagnostikou a léčbou chronických bolestivých stavů,  to znamená bolestmi trvajícími déle než tři  až šest měsíců,  u kterých nebylo běžnými léčebnými postupy (chirurgický výkon, rehabilitace, lázeňské procedury, běžně dostupná analgetika) dosaženo přijatelného efektu, a u nichž bolest ovládá způsob života, objevují se zde poruchy spánku, depresivní stavy, nechutenství, úbytek na váze a bolest se stává všeobecně obtěžující. Léčí se zde bolesti onkologického i neonkologického původu - zejména  bolesti zad, hlavy, velkých kloubů, potíže provázející neuropatie. S pacientem zde konzultujeme jeho aktuální zdravotní potíže a  snažíme se zlepšit kvalitu jeho života.
Základem léčby je farmakoterapie, techniky myoskeletární medicíny a invazivní zákroky (aplikace léčebné látky k anatomicky definovaným strukturám - k nervům a nervovým kořenům v páteři, obstřiky bolestivých míst).