Resuscitační pokoj obsahuje 6 kompletně vybavených resuscitačních lůžek (jedno lůžko je vyhrazeno jako izolační). Součástí anesteziologicko-resuscitačního oddělení je i malý operační sálek, kde se provádějí menší chirurgické zákroky (tracheostomie, epidurální anestezie, periferní bloky apod.). Také jsou zde po konzultaci zajišťovány invazivní vstupy pacientům z jiných oddělení.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 635

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

mapa...
Mapka nemocnice

Návštěvní hodiny

Po - Pá: 14.00 - 16.00 hod.

So - Ne, svátky: 15.00 - 17.00 hod.

Podrobná charakteristika

Poskytuje péči o nemocné v kritickém stavu, s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí /vědomí, dýchání, oběh/,u nichž je nutno tyto funkce podporovat nebo uměle nahrazovat. Oddělení má 6 lůžek a splňuje kritéria pro specializovanou péči o pacienty v kritických stavech bez ohledu na vyvolávající příčinu. V širokém spektru pacientů dominují nemocní po chirurgických výkonech, pacienti po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci, pacienti se srdečním a respiračním selháním, jakož i pacienti s postižením centrálního nervového systému. Kvalitní přístrojové vybavení poskytuje vysoký komfort jak pro pacienty, tak i pro ošetřující personál. Léčba je prováděna po celých 24 hodin vysoce erudovanými lékaři a sestrami, má týmový charakter a odpovídá současným standardům. Diagnostická činnost je podporována kvalitně vybaveným radiodiagnostickým centrem a ostatními složkami vyšetřovacího komplementu, které jsou součástí nemocnice. Zabezpečujeme konziliární činnost dostupnou po celých 24 hodin. Každoročně je zde hospitalizováno kolem 220 pacientů v ohrožení života. Na pracoviště vyššího typu odesíláme jen pacienty s kraniotraumaty. Personál zajišťuje neodkladnou resuscitaci a transport kriticky nemocných uvnitř nemocnice a dohled v průběhu diagnostických a léčebných výkonů.