Je tvořeno 8 kompletně vybavenými jednolůžkovými boxy, které nám umožnují izolaci pacienta od okolí, provádění menších chirurgických zákroků (např. tracheostomie) přímo na lůžku pacienta, bez nutnosti jeho transportu. Základní součástí vybavení jsou monitorovací systém životních funkcí, resuscitační lůžko s aktivní antidekubitální matrací, bočními náklony, ventilátor, infuzní pumpy a lineární dávkovače s dokovacími stanicemi a s centrálním monitoringem, odsávací systém.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 635

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

mapa...
Mapka nemocnice

Návštěvní hodiny

Po – Pá: 15: 00 – 17:00

Víkend, svátky: 14:00 – 16:00

Po dohodě s ošetřujícím lékařem lze návštěvu uskutečnit i mimo vyhrazenou dobu.

Podrobná charakteristika

Poskytuje péči o nemocné v kritickém stavu, s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (vědomí, dýchání, oběh), u nichž je nutno tyto funkce podporovat nebo uměle nahrazovat. Oddělení má 8 jednolůžkových boxů a splňuje kritéria pro specializovanou péči o pacienty v kritickém stavu bez ohledu na vyvolávající příčinu. Staráme se o pacienty po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci, se srdečním a respiračním selháním, septické pacienty (těžká infekce) se selháním životních funkcí, ledvin, pacienty s postižením centrálního nervového systému (ischemické či krvácivé příčiny), s konzervativně léčeným mozkolebečním poranění, těžkým akutním zánětem slinivky břišní či o chirurgické pacienty ve vážném stavu nebo podstupující velký operační výkon.  V roce 2018 došlo k výrazné obměně přístrojového vybavení, všechny boxy mají nové resuscitační lůžka LINET MultiCare, nový monitorovací systém životních funkcí GE Carescape B 850 ONE, dále byly pořízeny ventilátory VIASYS Avea a Hamilton, přístroj pro vyšetření krevní srážlivosti ROTEM, přenosný sonografický přístroj Samsung HN A70. Léčba je prováděna po celých 24 hodin erudovanými lékaři a sestrami, má týmový charakter a odpovídá současným standardům. Diagnostická činnost je podporována kvalitně vybaveným radiodiagnostickým centrem a ostatními složkami vyšetřovacího komplementu, které jsou součástí nemocnice. Zabezpečujeme konziliární činnost dostupnou po celých 24 hodin. Ročně je zde ošetřeno kolem 300 pacientů, z toho hospitalizováno kolem 250 pacientů v přímém ohrožení života. Na pracoviště vyššího typu odesíláme dětské pacienty ( FN Brno Černá Pole), pacienty s polytraumatem, s mozkolebečním poraněním vyžadující operační výkon a pacienty, kteří musí podstoupit kardiochirurgický či katetrizační zákrok. Náš personál zajišťuje neodkladnou resuscitaci a transport kriticky nemocných uvnitř nemocnice a dohled v průběhu diagnostických a léčebných výkonů.