Náš tým poskytuje specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným i jejich blízkým.

Kontakt / umístění

tel.: 731 604 159

Sestra:
tel.: 572 529 696

Lékař: MUDr. Aneta Raidová (paliativní ambulance - konzultační činnost)
tel.: středa - 572 529 665

Budova vedle nukleární medicíny, naproti budovy rehabilitace.

 
mapa...
Mapka nemocnice

Podrobná charakteristika

Cílem naší péče je zabezpečení možné kvality života nemocného, jeho důstojnosti, naplnění fyzických, psychických, ale i sociálních a duchovních potřeb. Pomáháme nemocným a jejich blízkým zorientovat se ve složité situaci, a to v souladu s jejich preferencemi a hodnotami.

Pracujeme konziliárním způsobem na odděleních naší nemocnice průběžně podle potřeb nemocného.

Sestavujeme individuální plán, dle kterého doporučíme možnosti realizace domácí podpůrné či hospicové péče.

Komplexně informujeme pacienta i jeho blízké o možnostech dalšího postupu (zdravotnické pomůcky, příspěvky na péči, dostupné organizace...).

Jsme vnitřně přesvědčeni o smysluplnosti této péče a připraveni vám nabídnout profesionální pomoc.