Oddělení následné intenzivní péče (NIP) je určeno pacientům, kteří jsou po kritickém onemocnění již ve stabilizovaném stavu, ale nedošlo u nich ještě k obnovení některé z životních funkcí. Většinou nemohou sami dýchat a jsou dlouhodobě závislí na dýchacím přístroji. Pak jsou to např. pacienti, kteří se zotavují po těžkých mozkolebečních poraněních, neurologických onemocněních a těžkých septických stavech, u nichž nedošlo k plné obnově mozkových funkcí a potřebují nejen zajištění komplexní intenzivní péče, ale zatím i nepřetržitý monitoring životních funkcí. Pacienti jsou pod dohledem kvalifikovaného lékařského týmu, ošetřovatelského a rehabilitačního personálu, kteří zabezpečují komplexní péči, nepřetržitou přítomnost a dostupnost konziliárních a komplementárních služeb. Spolupráce s fyzioterapeuty je naprosto stěžejní, každý pacient v rámci kondice rehabilituje 7 dní v týdnu. K dispozici jsou rovněž služby psychiatra a psychologa.

Kontakt / umístění

Pracovna sester:
tel.: 572 529 461

Pracovna lékaře:
tel.: 572 529 904

Centrální objekt chirurgických oborů (budova C). 

mapa...
Mapka nemocnice

Návštěvní hodiny

Po - Pá: 14.00 - 16.00 hod.

So - Ne, svátky: 14.00 - 16.00 hod.

Podrobná charakteristika

NIP má k dispozici deset komplexně vybavených resuscitačních lůžek s antidekubitálními matracemi s možností bočního náklonu a volitelných léčebných a relaxačních poloh. K výbavě patří i osm dýchacích přístrojů, odsávací a zvlhčovací systémy.  Monitorovací systém jednotlivých lůžek zabezpečují dvě centrály, všechny sály pro pacienty jsou vybavené klimatizací a televizí. NIP používá specifické rehabilitační pomůcky pro bazální a audiovizuální stimulaci. Samozřejmostí je denní kontakt s příbuznými, jejich spolupráce na fyzikální rehabilitaci a při rehabilitaci mozkových funkcí. Oddělení není určeno pro akutní příjmy. Podmínkou přijetí pacienta na NIP je předchozí pobyt na resuscitačním lůžku v rámci ARO a jednotek intenzivní péče. Oddělení není určeno pro pacienty s diagnózou vigilní koma a pacienty s infaustní prognózou.

Připojené soubory