Je určena pacientům, kteří jsou po kritickém onemocnění ve stabilizovaném stavu, ale nedošlo u nich ještě k obnovení některé ze základních životních funkcí. Většinou nemohou sami dýchat a jsou závislí na podpoře dýchacím přístrojem. Dále jsou to např. pacienti, kteří se zotavují po těžkých mozkolebečních poraněních, neurologických onemocněních a těžkých septických stavech, u nichž nedošlo k plné obnově mozkových funkcí a potřebují nejen zajištění komplexní intenzivní péče, ale i nepřetržitou monitoraci životních funkcí. Pacienti jsou pod dohledem kvalifikovaného týmu složeného z lékařů, sester, ošetřovatelek a rehabilitačního personálu, kteří zabezpečují komplexní péči. Stěžejní je spolupráce s fyzioterapeuty. Jestliže to zdravotní stav dovolí, pacient rehabilituje 7 dní v týdnu. K dispozici jsou rovněž služby psychiatra a psychologa.

Kontakt / umístění

Pracovna sester:
tel.: 572 529 461

Pracovna lékaře:
tel.: 572 529 904

Budova D (nový pavilon interny - CO2)

mapa...
Mapka nemocnice

Návštěvní hodiny

Po - Pá: 14.00 - 16.00 hod.

So - Ne, svátky: 14.00 - 16.00 hod.

Podrobná charakteristika

NIP má k dispozici devět dobře vybavených resuscitačních lůžek v jedno, dvoj a trojlůžkových boxech. Mezi základní součásti vybavení patří monitory životních funkcí, ventilátory, infuzní pumpy, lineární dávkovače, antidekubitální matrace, odsávací a zvlhčovací systémy. Všechny boxy pro pacienty jsou vybavené klimatizací a televizí. Na NIP se používají specifické rehabilitační pomůcky pro bazální a audiovizuální stimulaci. Samozřejmostí je denní kontakt s příbuznými, protože jejich spolupráce na fyzikální rehabilitaci a při stimulování mozkových funkcí je velmi důležitá. Podmínkou přijetí pacienta na NIP je předchozí pobyt na intenzivním či resuscitačním lůžku. Oddělení není určeno pro pacienty s diagnózou vigilní koma (apalický stav) nebo pacienty s infaustní prognózou.

Připojené soubory