Pracoviště provádí stanovení faktorů nespecifické imunity, rychlé stanovení plazmatických proteinů, diagnostika autoimunitních onemocnění a průkaz protilátek proti alergenům.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 843