Pracoviště provádí specifikaci protilátek časného i pozdního typu, přímý průkaz virů rychlými metodami a serologická diagnostiku virových nákaz, včetně diagnostiky virových hepatitid a HIV

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 843