Středisko provádí konzultační činnost v antimikrobní terapii pro oddělení nemocnice i pro praktické lékaře v terénu, monitorování regionální rezistence bakteriálních patogenů k antimikrobním látkám.

Kontakt / umístění

tel.: 572 529 853, 572 529 878

Podrobná charakteristika

PROVOZ ANTIBIOTICKÉHO STŘEDISKA ZAJIŠŤUJE:

MUDr. Petra Závodná - odborný garant

PharmDr. Iva Kučerová  - klinický farmaceut

Mgr. Aneta Prášková

MUDr. Jarmila Miklová