• pacienta informovat před vyšetřením o jeho průběhu, délce trvání, přípravě před vyšetřením, o místě a času vyšetření
  • pokud se pacient nemůže dostavit k vyšetření ve stanoveném termínu, nutno vyšetření telefonicky zrušit!!! +420 572 529 753
  • čitelně vyplněná žádanka s důležitými klinickými údaji pro požadované vyšetření a jasnou otázkou klinika, jak má požadované vyšetření pomoci při dalším diagnostickém nebo terapeutickém postupu, včetně razítka a podpisu odesílajícího lékaře
  • výsledky vyšetření jsou k dispozici ihned po provedeném výkonu, výjimečně druhý den
  • akutní vyšetření je vždy možné provést v rozumném časovém horizontu - po domluvě s lékařem ONM. Perfusní scintigrafii plic pro dg. embolie do a. pulmonalis je na našem oddělení dostupná každý den během pracovní doby
  • speciální vyšetření je nutno konzultovat s oddělením nukleární medicíny, protože je nutno radiofarmaka individuálně objednat
  • všeobecnými kontraindikacemi (a to ještě relativními) jsou pouze gravidita a laktace 

Výkony provedené na nukleární medicíně (odbornost 407) nejsou pojišťovnami započítávány do vyžádaných výkonů!