Před vlastním vyšetřením na našem oddělení budete mít pravděpodobně některé otázky, na které chcete znát odpovědi. Zde Vám předkládáme několik nejčastějších otázek a odpovědí.

Kdy se mám k vyšetření dostavit?

Na přesném datu a hodině vyšetření se dohodnete se svým ošetřujícím lékařem. Je nutné se dostavit včas na stanovenou hodinu a den. Radioaktivní látka je připravována přesně jen pro Vás a je většinou použitelná jen několik minut či desítek minut. Pozdní příchod zpravidla znamená, že vyšetření již nelze provést vůbec. Vyšetření jsou ve většině případů značně finančně nákladná, v řádu tisíců až desetitisíců korun za jedno vyšetření. Proto pokud nebudete moci se z vážných důvodů dostavit na požadovaný termín k vyšetření, je bezpodmínečně nutné toto vyšetření předem zrušit a umožnit tak vyšetření jinému pacientovi. 

Je nějaká příprava k vyšetření?

Ne. V některých případech je třeba se dostavit nalačno, v ostatních lze jíst i pít před i po aplikaci radioaktivní látky. Přesné informace, případně tablety, obdržíte při objednání vyšetření u Vašeho lékaře. 

Je třeba přestat užívat léky?

Ne. Ve speciálních případech budete informováni Vaším ošetřujícím lékařem. 

Může vyšetření ovlivnit Vaši léčbu?

Ne. Námi podaná radioaktivní látka neovlivňuje účinek žádného z léků, které užíváte, a také nevyvolává alergické reakce a nesnižuje pozornost při řízení vozidel či práci. 

Co mám udělat nejdříve?

Při příchodu na oddělení je třeba se bezpodmínečně přihlásit v registraci a předložit průvodní list k vyšetření a průkaz pojištěnce. Zde se Vám také poskytnou další informace o průběhu a časovém rozvrhu Vašeho vyšetření. Rádi Vám zde také poskytneme odpovědi na další Vaše dotazy. 

Co je to scintigrafie a SPECT?

Jsou to vyšetření, při kterých dochází k zobrazení celého těla nebo jednotlivých orgánů či tkání. K tomu je zapotřebí podat malé množství radioaktivní látky. Pomocí radioaktivních látek se mohou provést určitá vyšetření, která nelze získat jinými diagnostickými metodami. Po podání RL se provádí zobrazování na speciálním přístroji nazývaném gamakamera. Tyto obrazy pak přispějí k přesnějšímu určení Vašeho onemocnění a tak i ke správné volbě léčby. Na našem oddělení se provádí přes 40 druhů vyšetření s různým postupem. SPECT je anglická zkratka pro jednofotonovou emisní tomografii. Vyšetření umožňuje prostorové a trojrozměrné zobrazení orgánů pomocí počítačů. 

Jak se vyšetření provádí?

Velmi malé množství radioaktivní látky se podává zpravidla do žíly na paži. Podle druhu vyšetření pak snímání může trvat několik minut až hodin. Někdy se provádí ihned po aplikaci radioaktivní látky, jindy v určitém časovém odstupu, tak, aby se látka mohla vychytat v zobrazovaném orgánu. V některých případech se snímání provádí několikrát za sebou v časových odstupech hodin nebo dnů. Během snímkování budete většinou ležet na lůžku. V zájmu dobré kvality obrazů se nebudete moci hýbat a snímací kamera bude ve Vaší těsné blízkosti. Ve většině případů není třeba se vysvlékat. Po vyšetření je možné po dohodě s vyšetřujícím personálem odejít. 

Jak dlouho je nutné čekat?

Mezi injekcí a vlastním provedením zobrazování je různý časový interval podle druhu vyšetření. Pohybuje se od několika minut až hodin, výjimečně do několika dnů. U většiny vyšetření lze během doby čekání oddělení opustit, ale je třeba se vždy přesně vrátit na stanovený čas vyšetření, který Vám sdělí ošetřující personál při aplikaci radioaktivní látky. Každý den se provádí několik různých druhů vyšetření na různých přístrojích. Proto se stává, že pacient, který přišel před Vámi na jiné vyšetření, bude vyšetřen dříve. Také se může stát, že bude upřednostněn pacient, jehož zdraví je vážně ohroženo a existuje nebezpečí z prodlení. 

Jak dlouho trvá vlastní vyšetření?

Pohybuje se podle druhu vyšetření od několika minut až po hodinu. Delší doba vyšetření není v žádném případě důvodem k obavě ze závažnosti onemocnění. Provádíme jen více obrazů k získání co nejlepší informace o vyšetřovaném orgánu. 

Je vyšetření nebezpečné?

Není, protože množství podané radioaktivní látky je minimální. Nemělo by se ale provádět u těhotných žen, pokud to není nezbytně nutné. Látky, které podáváme, jsou netoxické, jsou připravovány za přísně sterilních podmínek a všechna splňují náročná kriteria vyplývající z našich zákonů. 

Je vyšetření bolestivé?

Injekce je nebolestivá nebo jen minimálně jako odběr krve. Používáme zásadně jednorázové jehly a stříkačky vylučující riziko infekce. 

A co těhotenství?

Jste-li těhotná, informujte o tom ošetřující personál ještě před aplikací radioaktivní látky. Je nutno v tomto případě provést některá opatření. Toto upozornění neplatí při odběrech krve. Při nich nepřicházíte do styku se zářením. Po vyšetření se není třeba bránit těhotenství. 

Je třeba přerušit kojení?

Některé radioaktivní látky se skutečně vylučují do mateřského mléka, informujte se proto na tyto skutečnosti u lékaře na oddělení nukleární medicíny, zda je to skutečně potřeba a na jak dlouhou dobu je nutno přerušit kojení. 

Lze vyšetřovat děti?

Ano. Dětem podáváme menší množství radioaktivní látky podle jejich hmotnosti a plochy povrchu těla. 

Je možný doprovod?

Jistě. Ale není vhodný pro těhotné ženy a děti. 

Je třeba něco dělat po vyšetření?

Můžete provádět všechny běžné aktivity, vzhledem k tomu, že se většina radioaktivní látky vylučuje převážně močí, doporučujeme po vyšetření vypít více tekutin k rychlejšímu vyloučení radioaktivity z těla ven. Je vhodné do druhého dne udržovat větší vzdálenost od dětí a těhotných žen. Aplikovaná dávka nebude mít na Vás žádný vliv. Bez obav se můžete vrátit do práce. 

Co se stane s výsledkem vyšetření?

Po vyhodnocení lékaři oddělení výsledek odesíláme počítačovou cestou nebo poštou přímo Vašemu lékaři, který vyšetření doporučil. Neočekávejte, že Vám sdělíme na základě tohoto jediného vyšetření Vaši diagnózu a potřebnou léčbu. To přísluší jen Vašemu ošetřujícímu lékaři, který má k disposici kompletní výsledky dalších vyšetření a může tak posoudit Vaši případnou chorobu komplexně. 

 

Máte ještě jiné dotazy? Potřebujete další informace?

Obraťte se na ošetřující personál našeho oddělení buď přímo, nebo pomocí telefonu či e-mailu na adresách uvedených na internetových stránkách našeho oddělení.