Na oddělení se na základě lékařské indikace provádí toto odborné ošetřovatelství: péče o hygienu, výživu, vyměšování, aktivizace pacienta - vertikalizace a nácvik chůze, rehabilitace fatických poruch, antidekubitní režim, převazy a ošetření dekubitů, bércových vředů, ošetřování stomií, drenů, kanyl, podávání léků, infuzí, odběry biologického materiálu, sledování základních životních funkcí, sledování psychického stavu pacienta, oxygenoterapie, ošetřovatelské poradenství, nutriční podpora, spolupráce s rodinou a blízkými včetně edukace. Délka pobytu na oddělení se řídí klinickým stavem pacienta. Na oddělení dochází psycholožka, logopedka, spolupracujeme s protetikem a sociální pracovnicí. Je zabezpečena další odborná péče v rámci konsiliárních činností - neurologie, chirurgie, oční lékařství, ORL, rehabilitační lékař, psychiatr. Účelem oddělení je optimalizace zdravotního a funkčního stavu pacienta, zlepšení chronické disability a zlepšení prognózy, soběstačnosti a návrat pacienta do domácího prostředí.

Kontakt / umístění

Sesterna
tel.: 572 529 944

Budova F, 4. patro

mapa...
Mapka nemocnice

Návštěvní hodiny

Denně od 14.00 do 16.30 hod.

Mimo tyto hodiny je návštěva možná pouze po domluvě s ošetřujícím personálem.

Dětem do 10 let nejsou návštěvy doporučovány.