Poplatek za vyšetření a vystavení tiskopisu
žádosti pro ČSSZ nebo za účelem umístění v zařízení sociální péče, v domově pro seniory apod.
500 Kč/ks