Cílem projektu je zefektivnit vnitřní procesy nemocnice a to prostřednictvím vybudování jednotného ekonomického systému a systému na řízení projektů. Pořízený systém umožní zefektivnit průběžný rozvoj, inovaci a integraci nových funkcionalit, modulů a aplikací informačního systému. Dále pak přispěje k minimalizaci závislost na dominanci dodavatelů jednotlivých softwarových aplikací, zajistí vysokou míru kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti osobních dat dle příslušné legislativy.

Na projekt s celkovou výší výdajů 11 mil. Kč je poskytována finanční podpora z EU.