Vzdělávací program (zařazení do specializačního vzdělávání do 30.6.2017)

Anesteziologie a intenzivní medicína
Dermatovenerologie
Dětské lékařství
Gastroenterologie
Gynekologie a porodnictví
Hematologie a transfuzní lékařství
Chirurgie
Infekční lékařství
Lékařská mikrobiologie
Nefrologie
Neurologie
Nukleární medicína
Oftalmologie
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Patologie
Pneumologie a ftizeologie
Radiologie a zobrazovací metody
Rehabilitační a fyzikální medicína
Traumatologie
Urologie
Vnitřní lékařství
Všeobecné praktické lékařství

 

Základní kmen (zařazení do specializačního vzdělávání od 1.7.2017)

Anesteziologický 
Dermatovenerologický 
Gynekologicko-porodnický   
Chirurgický
Interní 
Neurologický 
Oftalmologický
Ortopedický
Otorinolaryngologický
Patologický 
Pediatrický
Radiologický
Urologický
Všeobecné praktické lékařství

 

Vlastní specializovaný výcvik (zařazení do specializačního vzdělávání od 1.7.2017)

Chirurgie
Rehabilitační a fyzikální medicína
Všeobecné praktické lékařství

 

Žádosti o akreditace dalších specializovaných výcviků jsou podány na Ministerstvu zdravotnictví ČR a očekáváme jejich brzké kladné vyřízení.