Vzdělávací program (zařazení do specializačního vzdělávání do 30.6.2017)

Anesteziologie a intenzivní medicína

Dermatovenerologie

Dětské lékařství

Gastroenterologie

Gynekologie a porodnictví

Hematologie a transfuzní lékařství

Chirurgie

Infekční lékařství

Lékařská mikrobiologie

Nefrologie

Neurologie

Nukleární medicína

Oftalmologie

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Patologie

Pneumologie a ftizeologie

Radiologie a zobrazovací metody

Rehabilitační a fyzikální medicína

Traumatologie

Urologie

Vnitřní lékařství

Všeobecné praktické lékařství

 

Základní kmen (zařazení do specializačního vzdělávání od 1.7.2017)

Anesteziologický 

Dermatovenerologický 

Gynekologicko-porodnický   

Chirurgický

Interní 

Neurologický 

Oftalmologický

Ortopedický

Patologický 

Pediatrický

Radiologický

Urologický

Všeobecné praktické lékařství

 

Vlastní specializovaný výcvik (zařazení do specializačního vzdělávání od 1.7.2017)

Anesteziologie a intenzivní medicína

Dermatovenerologie

Dětská neurologie

Endokrinologie a diabetologie

Gastroenterologie

Gynekologie a porodnictví

Hematologie a transfúzní lékařství

Chirurgie

Infekční lékařství

Klinická biochemie

Lékařská mikrobiologie

Nefrologie

Neurologie

Nukleární medicína

Oftalmologie

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Patologie

Pediatrie

Pneumologie a ftizeologie

Radiologie a zobrazovací metody

Rehabilitační a fyzikální medicína

Revmatologie

Urologie

Vnitřní lékařství

Všeobecné praktické lékařství

 

Žádosti o akreditace dalších specializovaných výcviků jsou podány na Ministerstvu zdravotnictví ČR a očekáváme jejich brzké kladné vyřízení.